nGày 11/11/2019

Lịch phát sóng Fox Life – StarWorld

Fox Life (Trước đây là Starworld) là kênh giải trí dành cho phụ nữ, được quản lí bởi Fox Broadcasting Company, công ty con của 21st Century Fox. Kênh tập trung vào mảng giải trí, phim truyện, nhất là các chương trình thực tế.

Lịch phát sóng Fox Life 20/1/2019

00:45:00 Single Parents 01:10:00 Speechless 01:40:00 Grey’s Anatomy 02:35:00 Once Upon A Time 03:30:00 Once Upon A Time 04:25:00 Once Upon A Time 05:20:00 Once Upon a Time 06:15:00 New Amsterdam 07:10:00 New Amsterdam 08:00:00 A Million Little Things 08:50:00 A Million Little Things 09:45:00 A Discovery of Witches 10:40:00 Speechless 11:05:00 Speechless 11:35:00 Single Parents 12:00:00 Single Parents 12:30:00 …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 19/1/2019

00:45:00 A Discovery of Witches 01:40:00 Grey’s Anatomy 02:35:00 LA to Vegas 03:00:00 LA to Vegas 03:30:00 The Catch 04:25:00 MasterChef Junior US 05:20:00 The Good Doctor 06:15:00 The Good Doctor 07:10:00 Once Upon A Time 08:00:00 Once Upon A Time 08:50:00 Speechless 09:15:00 Single Parents 09:45:00 New Amsterdam 10:40:00 New Amsterdam 11:35:00 The Voice 13:25:00 The Voice 14:20:00 A …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 18/1/2019

00:45:00 The Good Doctor 01:40:00 Grey’s Anatomy 02:35:00 LA to Vegas 03:00:00 LA to Vegas 03:30:00 The Catch 04:25:00 MasterChef Junior US 05:20:00 Grey’s Anatomy 06:15:00 Grey’s Anatomy 07:10:00 LA to Vegas 07:35:00 LA to Vegas 08:00:00 Grey’s Anatomy 08:50:00 The Catch 09:45:00 MasterChef Junior US 10:40:00 A Million Little Things 11:35:00 A Million Little Things 12:30:00 New Amsterdam 13:25:00 …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 17/1/2019

00:45:00 A Million Little Things 01:40:00 Grey’s Anatomy 02:35:00 LA to Vegas 03:00:00 LA to Vegas 03:30:00 The Catch 04:25:00 MasterChef Junior US 05:20:00 Once Upon A Time 06:15:00 Single Parents 06:40:00 Single Parents 07:10:00 LA to Vegas 07:35:00 LA to Vegas 08:00:00 Grey’s Anatomy 08:50:00 The Catch 09:45:00 MasterChef Junior US 10:40:00 Crazy Ex-Girlfriend 11:35:00 Crazy Ex-Girlfriend 12:30:00 Grey’s …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 14/1/2019

00:45:00 Once Upon A Time 01:40:00 The Resident 02:35:00 The Resident 03:30:00 The Resident 04:25:00 New Amsterdam 05:20:00 Crazy Ex-Girlfriend 06:15:00 Crazy Ex-Girlfriend 07:10:00 LA to Vegas 07:35:00 LA to Vegas 08:00:00 Grey’s Anatomy 08:50:00 Notorious 09:45:00 MasterChef Junior US 10:40:00 Once Upon A Time 11:35:00 Once Upon A Time 12:30:00 Single Parents 13:00:00 A Discovery of Witches 13:55:00 A …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 13/1/2019

00:45:00 Single Parents 01:10:00 Speechless 01:40:00 Grey’s Anatomy 02:35:00 Grey’s Anatomy 03:30:00 Grey’s Anatomy 04:25:00 Grey’s Anatomy 05:20:00 Grey’s Anatomy 06:15:00 New Amsterdam 07:10:00 New Amsterdam 08:00:00 A Million Little Things 08:50:00 A Million Little Things 09:45:00 A Discovery of Witches 10:40:00 Speechless 11:05:00 Speechless 11:35:00 Single Parents 12:00:00 Single Parents 12:30:00 Crazy Ex-Girlfriend 13:25:00 The Good Doctor 14:20:00 The …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 12/1/2019

00:45:00 A Discovery of Witches 01:40:00 Grey’s Anatomy 02:35:00 LA to Vegas 03:00:00 LA to Vegas 03:30:00 Notorious 04:25:00 MasterChef Junior US 05:20:00 The Good Doctor 06:15:00 The Good Doctor 07:10:00 Once Upon A Time 08:00:00 Once Upon A Time 08:50:00 Speechless 09:15:00 Single Parents 09:45:00 New Amsterdam 10:40:00 New Amsterdam 11:35:00 The Voice 13:25:00 The Voice 14:20:00 A Discovery …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 10/1/2019

00:45:00A Million Little Things 01:40:00Grey’s Anatomy 02:35:00LA to Vegas 03:00:00LA to Vegas 03:30:00Notorious 04:25:00MasterChef Junior US 05:20:00Once Upon A Time 06:15:00Single Parents 06:40:00Single Parents 07:10:00LA to Vegas 07:35:00LA to Vegas 08:00:00Grey’s Anatomy 08:50:00Notorious 09:45:00MasterChef Junior US 10:40:00Crazy Ex-Girlfriend 11:35:00Crazy Ex-Girlfriend 12:30:00Grey’s Anatomy 13:25:00Grey’s Anatomy 14:20:00The Good Doctor 15:15:00MasterChef Junior US 16:10:00Grey’s Anatomy 17:05:00LA to Vegas 17:30:00LA to Vegas 18:00:00Notorious 19:00:00MasterChef …

Read More »