nGày 11/11/2019

Lịch phát sóng Fox Life – StarWorld

Fox Life (Trước đây là Starworld) là kênh giải trí dành cho phụ nữ, được quản lí bởi Fox Broadcasting Company, công ty con của 21st Century Fox. Kênh tập trung vào mảng giải trí, phim truyện, nhất là các chương trình thực tế.

Lịch phát sóng Fox Life 28/1/2019

00:45:00 Grey’s Anatomy 01:40:00 The Resident 02:35:00 The Resident 03:30:00 The Resident 04:25:00 New Amsterdam 05:20:00 Crazy Ex-Girlfriend 06:15:00 Crazy Ex-Girlfriend 07:10:00 New Girl 07:35:00 New Girl 08:00:00 Once Upon a Time 08:50:00 The Catch 09:45:00 MasterChef Junior US 10:40:00 Once Upon A Time 11:35:00 Grey’s Anatomy 12:30:00 I Feel Bad 13:00:00 A Discovery of Witches 13:55:00 A Discovery of …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 27/1/2019

00:45:00 A Discovery of Witches 01:40:00 Once Upon a Time 02:35:00 New Girl 03:00:00 New Girl 03:30:00 The Catch 04:25:00 MasterChef Junior US 05:20:00 The Good Doctor 06:15:00 The Good Doctor 07:10:00 Once Upon A Time 08:00:00 Grey’s Anatomy 08:50:00 Crazy Ex-Girlfriend 09:45:00 New Amsterdam 10:40:00 New Amsterdam 11:35:00 The Voice 13:25:00 The Voice 14:20:00 A Discovery of Witches 15:15:00 …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 26/1/2019

00:45:00 The Good Doctor 01:40:00 Once Upon a Time 02:35:00 New Girl 03:00:00 New Girl 03:30:00 The Catch 04:25:00 MasterChef Junior US 05:20:00 Grey’s Anatomy 06:15:00 Grey’s Anatomy 07:10:00 New Girl 07:35:00 New Girl 08:00:00 Once Upon a Time 08:50:00 The Catch 09:45:00 MasterChef Junior US 10:40:00 A Million Little Things 11:35:00 A Million Little Things 12:30:00 New Amsterdam 13:25:00 …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 25/1/2019

00:45:00 A Million Little Things 01:40:00 Once Upon a Time 02:35:00 New Girl 03:00:00 New Girl 03:30:00 The Catch 04:25:00 MasterChef Junior US 05:20:00 New Amsterdam 06:15:00 Single Parents 06:40:00 I Feel Bad 07:10:00 New Girl 07:35:00 New Girl 08:00:00 Once Upon a Time 08:50:00 The Catch 09:45:00 MasterChef Junior US 10:40:00 Crazy Ex-Girlfriend 11:35:00 Crazy Ex-Girlfriend 12:30:00 Grey’s Anatomy …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 24/1/2019

00:45:00 New Amsterdam 01:40:00 Once Upon a Time 02:35:00 New Girl 03:00:00 New Girl 03:30:00 The Catch 04:25:00 MasterChef Junior US 05:20:00 The Good Doctor 06:15:00 Speechless 06:40:00 Happy Together 07:10:00 New Girl 07:35:00 New Girl 08:00:00 Once Upon a Time 08:50:00 The Catch 09:45:00 MasterChef Junior US 10:40:00 A Discovery of Witches 11:35:00 A Discovery of Witches 12:30:00 A …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 23/1/2019

00:15:00 I Feel Bad 00:45:00 Speechless 01:10:00 Happy Together 01:40:00 Grey’s Anatomy 02:35:00 LA to Vegas 03:00:00 New Girl 03:30:00 The Catch 04:25:00 MasterChef Junior US 05:20:00 A Million Little Things 06:15:00 A Million Little Things 07:10:00 New Girl 07:35:00 New Girl 08:00:00 Grey’s Anatomy 08:50:00 The Catch 09:45:00 MasterChef Junior US 10:40:00 The Good Doctor 11:35:00 The Good Doctor …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 22/1/2019

00:15:00 I Feel Bad 00:45:00 Speechless 01:10:00 Happy Together 01:40:00 Grey’s Anatomy 02:35:00 LA to Vegas 03:00:00 New Girl 03:30:00 The Catch 04:25:00 MasterChef Junior US 05:20:00 A Million Little Things 06:15:00 A Million Little Things 07:10:00 New Girl 07:35:00 New Girl 08:00:00 Grey’s Anatomy 08:50:00 The Catch 09:45:00 MasterChef Junior US 10:40:00 The Good Doctor 11:35:00 The Good Doctor …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 21/1/2019

00:45:00 Once Upon A Time 01:40:00 The Resident 02:35:00 The Resident 03:30:00 The Resident 04:25:00 New Amsterdam 05:20:00 Crazy Ex-Girlfriend 06:15:00 Crazy Ex-Girlfriend 07:10:00 LA to Vegas 07:35:00 New Girl 08:00:00 Grey’s Anatomy 08:50:00 The Catch 09:45:00 MasterChef Junior US 10:40:00 Once Upon A Time 11:35:00 Once Upon A Time 12:30:00 Single Parents 13:00:00 A Discovery of Witches 13:55:00 A …

Read More »