15 August, 2020

Lịch phát sóng Fox Life

Fox Life (Trước đây là Starworld) là kênh giải trí dành cho phụ nữ, được quản lí bởi Fox Broadcasting Company, công ty con của 21st Century Fox. Kênh tập trung vào mảng giải trí, phim truyện, nhất là các chương trình thực tế.

Lịch phát sóng Fox Life 2/7/2020

lich phat song fox life www.lichtruyenhinh.com

00:45:00 Grey’s Anatomy 01:40:00 Crazy Ex-Girlfriend 02:35:00 Young & Hungry 03:00:00 Young & Hungry 03:30:00 Once Upon A Time 04:25:00 Empire 05:20:00 Bless This Mess 05:45:00 Bless This Mess 06:15:00 The Unicorn 06:40:00 The Unicorn 07:10:00 Young & Hungry 07:35:00 Young & Hungry 08:00:00 Crazy Ex-Girlfriend 08:50:00 Once Upon A Time 09:45:00 Empire 10:40:00 The Resident 11:35:00 The Resident 12:30:00 …

Chi tiết

Lịch phát sóng Fox Life 30/6/2020

lich phat song fox life www.lichtruyenhinh.com

00:15:00 Bless This Mess 00:45:00 Bluff City Law 01:40:00 Crazy Ex-Girlfriend 02:35:00 Speechless 03:00:00 Young & Hungry 03:30:00 The Good Doctor 04:25:00 Empire 05:20:00 The Resident 06:15:00 The Resident 07:10:00 Speechless 07:35:00 Young & Hungry 08:00:00 Crazy Ex-Girlfriend 08:50:00 The Good Doctor 09:45:00 Empire 10:40:00 Bluff City Law 11:35:00 The Resident 12:30:00 The Unicorn 13:00:00 The Voice 14:50:00 Bless This …

Chi tiết

Lịch phát sóng Fox Life 29/6/2020

lich phat song fox life www.lichtruyenhinh.com

00:45:00 New Amsterdam 01:40:00 Bluff City Law 02:35:00 Bluff City Law 03:30:00 The Resident 04:25:00 The Resident 05:20:00 Grey’s Anatomy 06:15:00 Grey’s Anatomy 07:10:00 Speechless 07:35:00 Speechless 08:00:00 Crazy Ex-Girlfriend 08:50:00 The Good Doctor 09:45:00 Empire 10:40:00 New Amsterdam 11:35:00 New Amsterdam 12:30:00 Bluff City Law 13:25:00 Bluff City Law 14:20:00 The Resident 15:15:00 Empire 16:10:00 Crazy Ex-Girlfriend 17:05:00 The …

Chi tiết

Lịch phát sóng Fox Life 28/6/2020

lich phat song fox life www.lichtruyenhinh.com

00:45:00 Grey’s Anatomy 01:40:00 Nancy Drew 02:35:00 Nancy Drew 03:30:00 Nancy Drew 04:25:00 Nancy Drew 05:20:00 Crazy Ex-Girlfriend 06:15:00 The Resident 07:10:00 Bluff City Law 08:00:00 Bluff City Law 08:50:00 Grey’s Anatomy 09:45:00 Grey’s Anatomy 10:40:00 Bless This Mess 11:05:00 Bless This Mess 11:35:00 The Unicorn 12:00:00 The Unicorn 12:30:00 The Resident 13:25:00 The Resident 14:20:00 Bluff City Law 15:15:00 …

Chi tiết

Lịch phát sóng Fox Life 27/6/2020

lich phat song fox life www.lichtruyenhinh.com

00:45:00 Bluff City Law 01:40:00 Crazy Ex-Girlfriend 02:35:00 Speechless 03:00:00 Speechless 03:30:00 The Good Doctor 04:25:00 Empire 05:20:00 Bluff City Law 06:15:00 New Amsterdam 07:10:00 Crazy Ex-Girlfriend 08:00:00 Bless This Mess 08:25:00 Bless This Mess 08:50:00 The Resident 09:45:00 The Resident 10:40:00 The Voice 12:30:00 The Voice 13:25:00 New Amsterdam 14:20:00 MasterChef Junior US 15:15:00 Bluff City Law 16:10:00 Bluff …

Chi tiết

Lịch phát sóng Fox Life 26/6/2020

lich phat song fox life www.lichtruyenhinh.com

00:45:00 The Resident 01:40:00 Nancy Drew 02:35:00 Speechless 03:00:00 Speechless 03:30:00 The Good Doctor 04:25:00 Empire 05:20:00 Grey’s Anatomy 06:15:00 Grey’s Anatomy 07:10:00 Speechless 07:35:00 Speechless 08:00:00 Nancy Drew 08:50:00 The Good Doctor 09:45:00 Empire 10:40:00 Bless This Mess 11:05:00 Bless This Mess 11:35:00 The Resident 12:30:00 The Resident 13:25:00 Bluff City Law 14:20:00 Crazy Ex-Girlfriend 15:15:00 Empire 16:10:00 Crazy …

Chi tiết

Lịch phát sóng Fox Life 25/6/2020

lich phat song fox life www.lichtruyenhinh.com

00:45:00 Grey’s Anatomy 01:40:00 Nancy Drew 02:35:00 Speechless 03:00:00 Speechless 03:30:00 The Good Doctor 04:25:00 Empire 05:20:00 Bless This Mess 05:45:00 Bless This Mess 06:15:00 The Unicorn 06:40:00 The Unicorn 07:10:00 Speechless 07:35:00 Speechless 08:00:00 Nancy Drew 08:50:00 The Good Doctor 09:45:00 Empire 10:40:00 The Resident 11:35:00 The Resident 12:30:00 MasterChef Junior US 13:25:00 Grey’s Anatomy 14:20:00 Grey’s Anatomy 15:15:00 …

Chi tiết

Lịch phát sóng Fox Life 24/6/2020

lich phat song fox life www.lichtruyenhinh.com

00:15:00 The Unicorn 00:45:00 The Resident 01:40:00 Nancy Drew 02:35:00 Speechless 03:00:00 Speechless 03:30:00 The Good Doctor 04:25:00 Empire 05:20:00 Bluff City Law 06:15:00 Bluff City Law 07:10:00 Speechless 07:35:00 Speechless 08:00:00 Nancy Drew 08:50:00 The Good Doctor 09:45:00 Empire 10:40:00 Grey’s Anatomy 11:35:00 Grey’s Anatomy 12:30:00 The Unicorn 13:00:00 The Voice 14:50:00 Bless This Mess 15:15:00 Empire 16:10:00 Nancy …

Chi tiết