6 March, 2021

Lịch phát sóng Fox Life

Fox Life (Trước đây là Starworld) là kênh giải trí dành cho phụ nữ, được quản lí bởi Fox Broadcasting Company, công ty con của 21st Century Fox. Kênh tập trung vào mảng giải trí, phim truyện, nhất là các chương trình thực tế.

Lịch phát sóng Fox Life 31/8/2020

lich phat song fox life www.lichtruyenhinh.com

00:45:00 New Amsterdam 01:40:00 The Good Fight 02:35:00 The Good Fight 03:30:00 MasterChef US 04:25:00 MasterChef US 05:20:00 The Good Doctor 06:15:00 The Good Doctor 07:10:00 Happy Together 07:35:00 Happy Together 08:00:00 The Good Fight 09:00:00 A Discovery of Witches 09:50:00 New Amsterdam 10:40:00 Crazy Ex-Girlfriend 11:35:00 Crazy Ex-Girlfriend 12:30:00 The Good Fight 13:25:00 The Good Fight 14:20:00 MasterChef US …

Chi tiết

Lịch phát sóng Fox Life 30/8/2020

lich phat song fox life www.lichtruyenhinh.com

00:45:00 The Good Doctor 01:40:00 New Amsterdam 02:35:00 New Amsterdam 03:30:00 New Amsterdam 04:25:00 New Amsterdam 05:20:00 New Amsterdam 06:15:00 MasterChef US 07:10:00 The Good Fight 08:00:00 The Good Fight 08:50:00 The Good Doctor 09:45:00 The Good Doctor 10:40:00 I Feel Bad 11:05:00 I Feel Bad 11:35:00 Crazy Ex-Girlfriend 12:30:00 MasterChef US 13:25:00 The Good Fight 14:20:00 The Good Fight …

Chi tiết

Lịch phát sóng Fox Life 29/8/2020

lich phat song fox life www.lichtruyenhinh.com

00:45:00 The Good Fight 01:40:00 The Good Fight 02:40:00 Happy Together 03:05:00 Happy Together 03:30:00 A Discovery of Witches 04:25:00 New Amsterdam 05:20:00 The Good Fight 06:15:00 New Amsterdam 07:10:00 Crazy Ex-Girlfriend 08:00:00 I Feel Bad 08:25:00 I Feel Bad 08:50:00 MasterChef US 09:45:00 MasterChef US 10:40:00 The Voice 12:30:00 The Voice 13:25:00 New Amsterdam 14:20:00 Asia’s Next Top Model …

Chi tiết

Lịch phát sóng Fox Life 28/8/2020

lich phat song fox life www.lichtruyenhinh.com

00:45:00 MasterChef US 01:40:00 The Good Fight 02:40:00 Happy Together 03:05:00 Happy Together 03:30:00 A Discovery of Witches 04:25:00 New Amsterdam 05:20:00 The Good Doctor 06:15:00 The Good Doctor 07:10:00 Happy Together 07:35:00 Happy Together 08:00:00 The Good Fight 09:00:00 A Discovery of Witches 09:50:00 New Amsterdam 10:40:00 I Feel Bad 11:05:00 I Feel Bad 11:35:00 The Good Doctor 12:30:00 …

Chi tiết

Lịch phát sóng Fox Life 27/8/2020

lich phat song fox life www.lichtruyenhinh.com

00:45:00 The Good Doctor 01:40:00 The Good Fight 02:40:00 Happy Together 03:05:00 Happy Together 03:30:00 A Discovery of Witches 04:25:00 New Amsterdam 05:20:00 Crazy Ex-Girlfriend 06:15:00 Crazy Ex-Girlfriend 07:10:00 Happy Together 07:35:00 Happy Together 08:00:00 The Good Fight 09:00:00 A Discovery of Witches 09:50:00 New Amsterdam 10:40:00 MasterChef US 11:35:00 MasterChef US 12:30:00 Asia’s Next Top Model 13:25:00 The Good …

Chi tiết

Lịch phát sóng Fox Life 26/8/2020

lich phat song fox life www.lichtruyenhinh.com

00:45:00 MasterChef US 01:40:00 The Good Fight 02:40:00 Happy Together 03:05:00 Happy Together 03:30:00 Scandal 04:25:00 New Amsterdam 05:20:00 Bluff City Law 06:15:00 The Good Fight 07:10:00 Happy Together 07:35:00 Happy Together 08:00:00 The Good Fight 09:00:00 Scandal 09:50:00 New Amsterdam 10:40:00 The Good Doctor 11:35:00 The Good Doctor 12:30:00 New Amsterdam 13:25:00 New Amsterdam 14:20:00 Asia’s Next Top Model …

Chi tiết

Lịch phát sóng Fox Life 25/8/2020

lich phat song fox life www.lichtruyenhinh.com

00:15:00 I Feel Bad 00:45:00 The Good Fight 01:40:00 The Good Fight 02:40:00 Happy Together 03:05:00 Happy Together 03:30:00 Scandal 04:25:00 New Amsterdam 05:20:00 New Amsterdam 06:15:00 New Amsterdam 07:10:00 Happy Together 07:35:00 Happy Together 08:00:00 The Good Fight 09:00:00 Scandal 09:50:00 New Amsterdam 10:40:00 The Good Fight 11:35:00 Asia’s Next Top Model 12:30:00 Happy Together 13:00:00 The Voice 14:50:00 …

Chi tiết

Lịch phát sóng Fox Life 24/8/2020

lich phat song fox life www.lichtruyenhinh.com

00:45:00 New Amsterdam 01:40:00 Bluff City Law 02:35:00 The Good Fight 03:30:00 MasterChef US 04:25:00 MasterChef US 05:20:00 The Good Doctor 06:15:00 The Good Doctor 07:10:00 Happy Together 07:35:00 Happy Together 08:00:00 The Good Fight 09:00:00 Scandal 09:50:00 New Amsterdam 10:40:00 Crazy Ex-Girlfriend 11:35:00 Crazy Ex-Girlfriend 12:30:00 Bluff City Law 13:25:00 The Good Fight 14:20:00 MasterChef US 15:15:00 New Amsterdam …

Chi tiết