nGày 06/04/2020

Lịch phát sóng Fox Life – StarWorld

Fox Life (Trước đây là Starworld) là kênh giải trí dành cho phụ nữ, được quản lí bởi Fox Broadcasting Company, công ty con của 21st Century Fox. Kênh tập trung vào mảng giải trí, phim truyện, nhất là các chương trình thực tế.

Lịch phát sóng Fox Life 3/3/2019

00:15:00 Life in Pieces 00:45:00 Life in Pieces 01:10:00 Life in Pieces 01:40:00 Once Upon a Time 02:35:00 Once Upon a Time 03:30:00 Once Upon a Time 04:25:00 Once Upon a Time 05:20:00 Once Upon a Time 06:15:00 New Amsterdam 07:10:00 New Amsterdam 08:00:00 A Million Little Things 08:50:00 A Million Little Things 09:45:00 Empire 10:40:00 Happy Together 11:05:00 Happy …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 2/3/2019

00:15:00 Happy Together 00:45:00 Empire 01:40:00 Once Upon a Time 02:35:00 Life in Pieces 03:00:00 Life in Pieces 03:30:00 Scandal 04:25:00 Switched At Birth 05:20:00 The Good Doctor 06:15:00 The Good Doctor 07:10:00 Grey’s Anatomy 08:00:00 Grey’s Anatomy 08:50:00 Crazy Ex-Girlfriend 09:45:00 New Amsterdam 10:40:00 New Amsterdam 11:35:00 The Voice 13:25:00 The Voice 14:20:00 Empire 15:15:00 A Million Little Things …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 1/3/2019

00:45:00 The Good Doctor 01:40:00 Once Upon a Time 02:35:00 Life in Pieces 03:00:00 Life in Pieces 03:30:00 Scandal 04:25:00 Switched At Birth 05:20:00 Grey’s Anatomy 06:15:00 Grey’s Anatomy 07:10:00 Life in Pieces 07:35:00 Life in Pieces 08:00:00 Once Upon a Time 08:50:00 Scandal 09:45:00 Switched At Birth 10:40:00 A Million Little Things 11:35:00 A Million Little Things 12:30:00 New …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 28/2/2019

00:45:00 A Million Little Things 01:40:00 Once Upon a Time 02:35:00 Life in Pieces 03:00:00 Life in Pieces 03:30:00 Scandal 04:25:00 Switched At Birth 05:20:00 New Amsterdam 06:15:00 I Feel Bad 06:40:00 I Feel Bad 07:10:00 Life in Pieces 07:35:00 Life in Pieces 08:00:00 Once Upon a Time 08:50:00 Scandal 09:45:00 Switched At Birth 10:40:00 Crazy Ex-Girlfriend 11:35:00 Crazy Ex-Girlfriend …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 27/2/2019

00:45:00 New Amsterdam 01:40:00 Once Upon a Time 02:35:00 Life in Pieces 03:00:00 Life in Pieces 03:30:00 Scandal 04:25:00 Switched At Birth 05:20:00 The Good Doctor 06:15:00 Happy Together 06:40:00 Happy Together 07:10:00 Life in Pieces 07:35:00 Life in Pieces 08:00:00 Once Upon a Time 08:50:00 Scandal 09:45:00 Switched At Birth 10:40:00 Empire 11:35:00 Empire 12:30:00 The Mick 13:00:00 The …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 26/2/2019

00:15:00 I Feel Bad 00:45:00 Happy Together 01:10:00 Happy Together 01:40:00 Once Upon a Time 02:35:00 Life in Pieces 03:00:00 Life in Pieces 03:30:00 Scandal 04:25:00 Switched At Birth 05:20:00 A Million Little Things 06:15:00 A Million Little Things 07:10:00 Life in Pieces 07:35:00 Life in Pieces 08:00:00 Once Upon a Time 08:50:00 Scandal 09:45:00 Switched At Birth 10:40:00 The …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 25/2/2019

00:45:00 Grey’s Anatomy 01:40:00 The Mick 02:05:00 The Mick 02:35:00 The Mick 03:00:00 The Mick 03:30:00 I Feel Bad 03:55:00 Happy Together 04:25:00 New Amsterdam 05:20:00 Crazy Ex-Girlfriend 06:15:00 Crazy Ex-Girlfriend 07:10:00 Life in Pieces 07:35:00 Life in Pieces 08:00:00 Once Upon a Time 08:50:00 Scandal 09:45:00 Switched At Birth 10:40:00 Grey’s Anatomy 11:35:00 Grey’s Anatomy 12:30:00 I Feel Bad …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 24/2/2019

00:15:00 Life in Pieces 00:45:00 Life in Pieces 01:10:00 Life in Pieces 01:40:00 Once Upon a Time 02:35:00 Once Upon a Time 03:30:00 Once Upon a Time 04:25:00 Once Upon a Time 05:20:00 Once Upon a Time 06:15:00 New Amsterdam 07:10:00 New Amsterdam 08:00:00 A Million Little Things 08:50:00 A Million Little Things 09:45:00 Empire 10:40:00 Happy Together 11:05:00 Happy …

Read More »