nGày 18/12/2018

Lịch phát sóng Fox Life – StarWorld

Fox Life (Trước đây là Starworld) là kênh giải trí dành cho phụ nữ, được quản lí bởi Fox Broadcasting Company, công ty con của 21st Century Fox. Kênh tập trung vào mảng giải trí, phim truyện, nhất là các chương trình thực tế.

Lịch phát sóng Fox Life 21/12/2018

00:45:00The Good Doctor 01:40:00Grey’s Anatomy 02:35:00Kevin Can Wait 03:00:00Kevin Can Wait 03:30:00Royal Pains 04:25:00MasterChef US 05:20:00MasterChef US 06:15:00Kevin Can Wait 06:40:00Kevin Can Wait 07:10:00Kevin Can Wait 07:35:00Kevin Can Wait 08:00:00Grey’s Anatomy 08:50:00A Million Little Things 09:45:00A Million Little Things 10:40:00MasterChef US 11:35:00Royal Pains 12:30:00New Amsterdam 13:25:00New Amsterdam 14:20:00Once Upon A Time 15:15:00MasterChef US 16:10:00Grey’s Anatomy 17:05:00Kevin Can Wait 17:30:00Kevin Can …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 20/12/2018

00:45:00A Million Little Things 01:40:00Grey’s Anatomy 02:35:00Kevin Can Wait 03:00:00Kevin Can Wait 03:30:00Royal Pains 04:25:00MasterChef US 05:20:00Once Upon A Time 06:15:00Single Parents 06:40:00Single Parents 07:10:00Kevin Can Wait 07:35:00Kevin Can Wait 08:00:00Grey’s Anatomy 08:50:00Crazy Ex-Girlfriend 09:45:00Speechless 10:10:00Speechless 10:40:00MasterChef US 11:35:00Royal Pains 12:30:00A Million Little Things 13:25:00Miss Supranational 2018 15:15:00MasterChef US 16:10:00Grey’s Anatomy 17:05:00Kevin Can Wait 17:30:00Kevin Can Wait 18:00:00Royal Pains 19:00:00MasterChef …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 20/12/2018

00:45:00A Million Little Things 01:40:00Grey’s Anatomy 02:35:00Kevin Can Wait 03:00:00Kevin Can Wait 03:30:00Royal Pains 04:25:00MasterChef US 05:20:00Once Upon A Time 06:15:00Single Parents 06:40:00Single Parents 07:10:00Kevin Can Wait 07:35:00Kevin Can Wait 08:00:00Grey’s Anatomy 08:50:00Crazy Ex-Girlfriend 09:45:00Speechless 10:10:00Speechless 10:40:00MasterChef US 11:35:00Royal Pains 12:30:00A Million Little Things 13:25:00Miss Supranational 2018 15:15:00MasterChef US 16:10:00Grey’s Anatomy 17:05:00Kevin Can Wait 17:30:00Kevin Can Wait 18:00:00Royal Pains 19:00:00MasterChef …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 19/12/2018

00:45:00New Amsterdam 01:40:00Grey’s Anatomy 02:35:00Kevin Can Wait 03:00:00Kevin Can Wait 03:30:00Royal Pains 04:25:00MasterChef US 05:20:00The Good Doctor 06:15:00Speechless 06:40:00Speechless 07:10:00Grey’s Anatomy 08:05:00A Discovery of Witches 09:00:00The Voice 11:00:00MasterChef US 12:00:00Royal Pains 13:00:00The Voice 14:50:00Single Parents 15:15:00MasterChef US 16:10:00Grey’s Anatomy 17:05:00Kevin Can Wait 17:30:00Kevin Can Wait 18:00:00Royal Pains 19:00:00The Voice 21:00:00Asia’s Next Top Model 22:00:00Once Upon A Time 22:55:00MasterChef US 23:50:00A …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 19/12/2018

00:45:00New Amsterdam 01:40:00Grey’s Anatomy 02:35:00Kevin Can Wait 03:00:00Kevin Can Wait 03:30:00Royal Pains 04:25:00MasterChef US 05:20:00The Good Doctor 06:15:00Speechless 06:40:00Speechless 07:10:00Grey’s Anatomy 08:05:00A Discovery of Witches 09:00:00The Voice 11:00:00MasterChef US 12:00:00Royal Pains 13:00:00The Voice 14:50:00Single Parents 15:15:00MasterChef US 16:10:00Grey’s Anatomy 17:05:00Kevin Can Wait 17:30:00Kevin Can Wait 18:00:00Royal Pains 19:00:00The Voice 21:00:00Asia’s Next Top Model 22:00:00Once Upon A Time 22:55:00MasterChef US 23:50:00A …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 18/12/2018

00:15:00Single Parents 00:45:00Speechless 01:10:00Speechless 01:40:00Grey’s Anatomy 02:35:00Kevin Can Wait 03:00:00Kevin Can Wait 03:30:00Royal Pains 04:25:00MasterChef US 05:20:00A Million Little Things 06:15:00A Million Little Things 07:10:00Grey’s Anatomy 08:00:00The Voice 10:00:00MasterChef US 11:00:00Royal Pains 12:00:00Single Parents 12:30:00Single Parents 13:00:00The Voice 14:50:00Speechless 15:15:00MasterChef US 16:10:00Grey’s Anatomy 17:05:00Kevin Can Wait 17:30:00Kevin Can Wait 18:00:00Royal Pains 19:00:00The Voice 21:00:00Asia’s Next Top Model 22:00:00A Discovery of …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 18/12/2018

00:15:00Single Parents 00:45:00Speechless 01:10:00Speechless 01:40:00Grey’s Anatomy 02:35:00Kevin Can Wait 03:00:00Kevin Can Wait 03:30:00Royal Pains 04:25:00MasterChef US 05:20:00A Million Little Things 06:15:00A Million Little Things 07:10:00Grey’s Anatomy 08:00:00The Voice 10:00:00MasterChef US 11:00:00Royal Pains 12:00:00Single Parents 12:30:00Single Parents 13:00:00The Voice 14:50:00Speechless 15:15:00MasterChef US 16:10:00Grey’s Anatomy 17:05:00Kevin Can Wait 17:30:00Kevin Can Wait 18:00:00Royal Pains 19:00:00The Voice 21:00:00Asia’s Next Top Model 22:00:00A Discovery of …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 17/12/2018

00:45:00Once Upon A Time 01:40:00Empire 02:35:00A Discovery of Witches 03:30:00Kevin Can Wait 03:55:00Kevin Can Wait 04:25:00Kevin Can Wait 04:50:00Kevin Can Wait 05:20:00Crazy Ex-Girlfriend 06:15:00Crazy Ex-Girlfriend 07:10:00Kevin Can Wait 07:35:00Kevin Can Wait 08:00:00Grey’s Anatomy 08:50:00Once Upon A Time 09:45:00Once Upon A Time 10:40:00MasterChef US 11:35:00Royal Pains 12:30:00Single Parents 13:00:00Empire 13:55:00A Discovery of Witches 14:50:00Speechless 15:15:00MasterChef US 16:10:00Grey’s Anatomy 17:05:00Miss Supranational 2018 …

Read More »