nGày 18/10/2018

Lịch phát sóng Fox Life – StarWorld

Fox Life (Trước đây là Starworld) là kênh giải trí dành cho phụ nữ, được quản lí bởi Fox Broadcasting Company, công ty con của 21st Century Fox. Kênh tập trung vào mảng giải trí, phim truyện, nhất là các chương trình thực tế.

Lịch phát sóng Fox Life 20/10/2018

00:45:00Empire 01:40:00Scandal 02:35:00The Mick 03:00:00The White Queen 04:25:00Hindsight 05:20:00The Great Indoors 05:45:00The Great Indoors 06:15:00The Great Indoors 06:40:00The Great Indoors 07:10:00Once Upon A Time 08:00:00Once Upon A Time 08:50:00Young & Hungry 09:15:00Young & Hungry 09:45:00New Amsterdam 10:40:00New Amsterdam 11:35:00The Voice 13:25:00The Voice 14:20:00Asia’s Next Top Model 15:15:00Asia’s Next Top Model 16:10:00A Million Little Things 17:05:00Speechless 17:30:00Speechless 18:00:00Young & Hungry 18:30:00Young …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 19/10/2018

00:45:00The Good Doctor 01:40:00Scandal 02:35:00The Mick 03:00:00The White Queen 04:25:00Hindsight 05:20:00The Good Doctor 06:15:00The Good Doctor 07:10:00The Mick 07:35:00The Mick 08:00:00Scandal 08:50:00A Million Little Things 09:45:00A Million Little Things 10:40:00Hindsight 11:35:00The White Queen 13:00:00The Great Indoors 13:25:00New Amsterdam 14:20:00Once Upon A Time 15:15:00Scandal 16:10:00Hindsight 17:05:00The Mick 17:30:00The White Queen 19:00:00MasterChef Junior US 20:00:00The Good Doctor 21:00:00New Amsterdam 22:00:00A Million Little …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 18/10/2018

00:45:00A Million Little Things 01:40:00Scandal 02:35:00The Mick 03:00:00The White Queen 04:25:00Hindsight 05:20:00Once Upon A Time 06:15:00Young & Hungry 06:40:00Young & Hungry 07:10:00The Mick 07:35:00The Mick 08:00:00Scandal 08:50:00Asia’s Next Top Model 09:45:00Asia’s Next Top Model 10:40:00Hindsight 11:35:00The White Queen 13:00:00The Great Indoors 13:25:00A Million Little Things 14:20:00The Good Doctor 15:15:00Scandal 16:10:00Hindsight 17:05:00The Mick 17:30:00The White Queen 19:00:00Celebrity Chef: East vs West …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 17/10/2018

00:45:00New Amsterdam 01:40:00Scandal 02:35:00The Mick 03:00:00The White Queen 04:25:00Hindsight 05:20:00Asia’s Next Top Model 06:15:00Asia’s Next Top Model 07:10:00The Mick 07:35:00The Mick 08:00:00Scandal 08:50:00New Amsterdam 09:45:00Empire 10:40:00Hindsight 11:35:00The White Queen 13:00:00The Voice 13:55:00Young & Hungry 14:20:00Crazy Ex-Girlfriend 15:15:00Scandal 16:10:00Hindsight 17:05:00The Mick 17:30:00The White Queen 19:00:00The Voice 20:00:00Asia’s Next Top Model 21:00:00New Amsterdam 22:00:00Once Upon A Time 22:55:00Hindsight 23:50:00A Million Little Things

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 16/10/2018

00:15:00Young & Hungry 00:45:00Asia’s Next Top Model 01:40:00Scandal 02:35:00The Mick 03:00:00The White Queen 04:25:00Hindsight 05:20:00A Million Little Things 06:15:00A Million Little Things 07:10:00The Mick 07:35:00The Mick 08:00:00Scandal 08:50:00The Good Doctor 09:45:00The Good Doctor 10:40:00Hindsight 11:35:00The White Queen 13:00:00The Voice 14:50:00Young & Hungry 15:15:00Scandal 16:10:00Hindsight 17:05:00The Mick 17:30:00The White Queen 19:00:00The Voice 21:00:00The Good Doctor 22:00:00Empire 22:55:00Hindsight 23:50:00Asia’s Next Top Model

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 15/10/2018

00:45:00Once Upon A Time 01:40:00Empire 02:35:00Empire 03:30:00The Great Indoors 03:55:00The Great Indoors 04:25:00The Great Indoors 04:50:00The Great Indoors 05:20:00Crazy Ex-Girlfriend 06:15:00Crazy Ex-Girlfriend 07:10:00The Mick 07:35:00The Mick 08:00:00Scandal 08:50:00Once Upon A Time 09:45:00Once Upon A Time 10:40:00Crazy Ex-Girlfriend 11:35:00The White Queen 13:00:00Empire 13:50:00Empire 14:45:00Young & Hungry 15:15:00Scandal 16:10:00Hindsight 17:05:00The Mick 17:30:00The White Queen 19:00:00Asia’s Next Top Model 20:00:00Young & Hungry 20:30:00Young …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 14/10/2018

00:45:00Young & Hungry 01:10:00Young & Hungry 01:40:00Scandal 02:35:00Scandal 03:30:00Scandal 04:25:00Scandal 05:20:00Scandal 06:15:00Celebrity Chef: East vs West 06:40:00Celebrity Chef: East vs West 07:10:00MasterChef Junior US 08:00:00A Million Little Things 08:50:00A Million Little Things 09:45:00Asia’s Next Top Model 10:40:00Asia’s Next Top Model 11:35:00Young & Hungry 12:00:00Young & Hungry 12:30:00Crazy Ex-Girlfriend 13:25:00The Good Doctor 14:20:00The Good Doctor 15:15:00The Voice 17:05:00The Voice 18:00:00Celebrity Chef: …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 13/10/2018

00:45:00Empire 01:40:00Scandal 02:35:00Crazy Ex-Girlfriend 03:30:00Crazy Ex-Girlfriend 04:25:00The Royals 05:20:00The Great Indoors 05:45:00The Great Indoors 06:15:00The Great Indoors 06:40:00The Great Indoors 07:10:00Once Upon A Time 08:00:00Once Upon A Time 08:50:00Young & Hungry 09:15:00Young & Hungry 09:45:00New Amsterdam 10:40:00New Amsterdam 11:35:00The Voice 13:25:00The Voice 14:20:00Asia’s Next Top Model 15:15:00Asia’s Next Top Model 16:10:00A Million Little Things 17:05:00Speechless 17:30:00Speechless 18:00:00Young & Hungry 18:30:00Young …

Read More »