nGày 17/08/2018

Lịch phát sóng Fox Life – StarWorld

Fox Life (Trước đây là Starworld) là kênh giải trí dành cho phụ nữ, được quản lí bởi Fox Broadcasting Company, công ty con của 21st Century Fox. Kênh tập trung vào mảng giải trí, phim truyện, nhất là các chương trình thực tế.

Lịch phát sóng Fox Life 20/8/2018

00:45:00Once Upon a Time 01:40:00Scream Queens 02:35:00The Mick 03:00:00The Mick 03:30:00New Girl 03:55:00New Girl 04:25:00Life in Pieces 04:50:00Life in Pieces 05:20:00Doubt 06:15:00Doubt 07:10:00The Good Doctor 08:00:00The Good Doctor 08:50:00The Royals 09:45:00Once Upon a Time 10:40:00Royal Pains 11:35:00The Resident 12:30:00America’s Next Top Model 13:25:00America’s Next Top Model 14:20:00Life in Pieces 14:45:00LA to Vegas 15:15:00Royal Pains 16:10:00Empire 17:05:00America’s Next Top Model 18:00:00America’s …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 19/8/2018

00:40:00Life in Pieces 01:05:00The Mick 01:35:00The Good Fight 02:30:00The Good Fight 03:30:00The Good Fight 04:25:00The Good Fight 05:20:00The Good Fight 06:15:00MasterChef US 07:10:00MasterChef US 08:00:00Doubt 08:50:00Doubt 09:45:00America’s Next Top Model 10:40:00America’s Next Top Model 11:35:00The Mick 12:00:00The Mick 12:30:00Grey’s Anatomy 13:25:00Grey’s Anatomy 14:20:00The Good Doctor 15:15:00The Good Doctor 16:10:00Once Upon a Time 17:05:00Once Upon a Time 18:00:00MasterChef US 19:00:00MasterChef US …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 18/8/2018

00:45:00Doubt 01:40:00The Resident 02:35:00Empire 03:30:00Empire 04:25:00Royal Pains 05:20:00New Girl 05:45:00New Girl 06:15:00New Girl 06:40:00New Girl 07:10:00Empire 08:00:00The Resident 08:50:00The Mick 09:15:00The Mick 09:45:00LA to Vegas 10:10:00LA to Vegas 10:40:00MasterChef US 11:35:00MasterChef US 12:30:00America’s Next Top Model 13:25:00America’s Next Top Model 14:20:00Doubt 15:15:00Doubt 16:10:00Grey’s Anatomy 17:05:00LA to Vegas 17:30:00LA to Vegas 18:00:00The Mick 18:30:00The Mick 19:00:00The Good Doctor 20:00:00The Good Doctor …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 17/8/2018

00:45:00LA to Vegas 01:10:00LA to Vegas 01:40:00The Resident 02:35:00Empire 03:30:00Empire 04:25:00Royal Pains 05:20:00Scream Queens 06:15:00Scream Queens 07:10:00Empire 08:00:00The Resident 08:50:00Grey’s Anatomy 09:45:00Grey’s Anatomy 10:40:00Royal Pains 11:35:00The Resident 12:30:00New Girl 12:55:00New Girl 13:25:00MasterChef US 14:20:00MasterChef US 15:15:00Royal Pains 16:10:00Empire 17:05:00New Girl 17:30:00New Girl 18:00:00Scandal 19:00:00MasterChef US 20:00:00Grey’s Anatomy 21:00:00Grey’s Anatomy 22:00:00America’s Next Top Model 22:55:00America’s Next Top Model 23:50:00Empire

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 16/8/2018

00:45:00MasterChef US 01:40:00The Resident 02:35:00Empire 03:30:00Empire 04:25:00The Good Fight 05:20:00LA to Vegas 05:45:00LA to Vegas 06:15:00The Mick 06:40:00Life in Pieces 07:10:00Empire 08:00:00The Resident 08:50:00America’s Next Top Model 09:45:00America’s Next Top Model 10:40:00The Good Fight 11:35:00The Resident 12:30:00New Girl 12:55:00New Girl 13:25:00The Good Doctor 14:20:00The Good Doctor 15:15:00Royal Pains 16:10:00Empire 17:05:00New Girl 17:30:00New Girl 18:00:00Scandal 19:00:00MasterChef US 20:00:00MasterChef US 21:00:00Once Upon …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 15/8/2018

00:45:00America’s Next Top Model 01:40:00The Resident 02:35:00Empire 03:30:00Empire 04:25:00The Good Fight 05:20:00America’s Next Top Model 06:15:00America’s Next Top Model 07:10:00Empire 08:00:00The Resident 08:50:00Life in Pieces 09:15:00Life in Pieces 09:45:00Scream Queens 10:40:00The Good Fight 11:35:00The Resident 12:30:00New Girl 12:55:00New Girl 13:25:00Grey’s Anatomy 14:20:00Grey’s Anatomy 15:15:00The Good Fight 16:10:00Empire 17:05:00New Girl 17:30:00New Girl 18:00:00Scandal 19:00:00America’s Next Top Model 20:00:00America’s Next Top Model …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 14/8/2018

00:15:00The Mick 00:45:00Doubt 01:40:00Doubt 02:35:00The Resident 03:30:00Empire 04:25:00The Good Fight 05:20:00Life in Pieces 05:45:00Life in Pieces 06:15:00LA to Vegas 06:40:00LA to Vegas 07:10:00Empire 08:00:00Empire 08:50:00MasterChef US 09:45:00MasterChef US 10:40:00The Good Fight 11:35:00The Resident 12:30:00New Girl 12:55:00New Girl 13:25:00The Royals 14:20:00Once Upon A Time 15:15:00The Good Fight 16:10:00Empire 17:05:00New Girl 17:30:00New Girl 18:00:00Scandal 19:00:00America’s Next Top Model 20:00:00The Good Doctor 21:00:00The …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 13/8/2018

00:45:00The Royals 01:40:00Scream Queens 02:35:00The Mick 03:00:00The Mick 03:30:00New Girl 03:55:00New Girl 04:25:00Life in Pieces 04:50:00Life in Pieces 05:20:00Doubt 06:15:00Doubt 07:10:00The Good Doctor 08:00:00The Good Doctor 08:50:00The Royals 09:45:00The Royals 10:40:00The Good Fight 11:35:00The Resident 12:30:00America’s Next Top Model 13:25:00America’s Next Top Model 14:20:00Life in Pieces 14:45:00LA to Vegas 15:15:00The Good Fight 16:10:00Empire 17:05:00America’s Next Top Model 18:00:00America’s Next Top …

Read More »