nGày 20/04/2019

Lịch phát sóng Fox Life 16/9/2018

Lịch phát sóng Fox Life 16/9/2018
 • 00:45:00Life in Pieces
 • 01:10:00The Mick
 • 01:40:00Royal Pains
 • 02:35:00Royal Pains
 • 03:30:00Royal Pains
 • 04:25:00Royal Pains
 • 05:20:00Royal Pains
 • 06:15:00MasterChef US
 • 07:10:00MasterChef US
 • 08:00:00The Mick
 • 08:25:00LA to Vegas
 • 08:50:00Life in Pieces
 • 09:15:00Life in Pieces
 • 09:45:00Asia’s Next Top Model
 • 10:40:00Asia’s Next Top Model
 • 11:35:00The Mick
 • 12:00:00The Mick
 • 12:30:00The Good Doctor
 • 13:25:00The Good Doctor
 • 14:20:00The Good Doctor
 • 15:15:00The Voice
 • 17:05:00The Voice
 • 18:00:00MasterChef US
 • 19:00:00MasterChef US
 • 20:00:00Asia’s Next Top Model
 • 21:00:00Asia’s Next Top Model
 • 22:00:00Empire
 • 22:55:00Empire
 • 23:50:00Once Upon A Time
Lịch phát sóng Fox Life 16/9/2018