nGày 21/04/2019

Lịch phát sóng Fox Life 14/9/2018

Lịch phát sóng Fox Life 14/9/2018
 • 00:45:00LA to Vegas
 • 01:10:00LA to Vegas
 • 01:40:00The Royals
 • 02:35:00Crazy Ex-Girlfriend
 • 03:30:00Crazy Ex-Girlfriend
 • 04:25:00Scandal
 • 05:20:00Scream Queens
 • 06:15:00Scream Queens
 • 07:10:00The Mick
 • 07:35:00The Mick
 • 08:00:00The Good Doctor
 • 08:50:00Grey’s Anatomy
 • 09:45:00Scandal
 • 10:40:00Scandal
 • 11:35:00The Royals
 • 12:30:002 Broke Girls
 • 12:55:002 Broke Girls
 • 13:25:00MasterChef US
 • 14:20:00MasterChef US
 • 15:15:00Scandal
 • 16:10:00Crazy Ex-Girlfriend
 • 17:05:00Speechless
 • 17:30:00Speechless
 • 18:00:00The Royals
 • 19:00:00MasterChef US
 • 20:00:00The Mick
 • 20:30:00The Mick
 • 21:00:00Once Upon A Time
 • 22:00:00Once Upon A Time
 • 22:55:00Crazy Ex-Girlfriend
 • 23:50:00Doubt
Lịch phát sóng Fox Life 14/9/2018