nGày 25/06/2019

Lịch phát sóng Fox Life 13/1/2019

Lịch phát sóng Fox Life 13/1/2019
00:45:00Single Parents
01:10:00Speechless
01:40:00Grey’s Anatomy
02:35:00Grey’s Anatomy
03:30:00Grey’s Anatomy
04:25:00Grey’s Anatomy
05:20:00Grey’s Anatomy
06:15:00New Amsterdam
07:10:00New Amsterdam
08:00:00A Million Little Things
08:50:00A Million Little Things
09:45:00A Discovery of Witches
10:40:00Speechless
11:05:00Speechless
11:35:00Single Parents
12:00:00Single Parents
12:30:00Crazy Ex-Girlfriend
13:25:00The Good Doctor
14:20:00The Good Doctor
15:15:00The Voice
17:05:00The Voice
18:00:00MasterChef US
19:00:00MasterChef Junior US
20:00:00America’s Next Top Model
21:00:00America’s Next Top Model
22:00:00A Discovery of Witches
22:55:00A Discovery of Witches
23:50:00Once Upon A Time
Lịch phát sóng Fox Life 13/1/2019