12 April, 2021

Lịch phát sóng Disney Channel 8/3/2021

Lịch phát sóng Disney Channel 8/3/2021

00:00:00 PHINEAS AND FERB : PHINEAS VÀ FERB
01:00:00 STAR VS. THE FORCES OF EVIL : CÔNG CHÚA STAR VÀ CUỘC CHIẾN VỚI CÁC THẾ LỰC YÊU QUÁI
02:00:00 GRAVITY FALLS : THÀNH PHỐ GRAVITY FALLS
02:45:00 BANZI’S SECRET DIARY : NHẬT KÍ BÍ MẬT CỦA BANZI
03:00:00 HOTEL TRANSYLVANIA : KHÁCH SẠN TRANSYLVANIA
04:00:00 TANGLED: THE SERIES : NÀNG CÔNG CHÚA TÓC MÂY
04:45:00 PHINEAS AND FERB : PHINEAS VÀ FERB
05:00:00 THE ODDBODS SHOW : NHỮNG NGƯỜI BẠN KÌ LẠ
05:30:00 OSWALDO : CHÚ CHIM CÁNH CỤT OSWALDO
06:00:00 PHINEAS AND FERB : PHINEAS VÀ FERB
06:20:00 PHINEAS AND FERB : PHINEAS VÀ FERB
06:45:00 PHINEAS AND FERB : PHINEAS VÀ FERB
07:00:00 STAR VS. THE FORCES OF EVIL : CÔNG CHÚA STAR VÀ CUỘC CHIẾN VỚI CÁC THẾ LỰC YÊU QUÁI
07:20:00 STAR VS. THE FORCES OF EVIL : CÔNG CHÚA STAR VÀ CUỘC CHIẾN VỚI CÁC THẾ LỰC YÊU QUÁI
07:45:00 STAR VS. THE FORCES OF EVIL : CÔNG CHÚA STAR VÀ CUỘC CHIẾN VỚI CÁC THẾ LỰC YÊU QUÁI
08:00:00 DUCKTALES : CHUYỆN NHÀ VỊT
08:20:00 AMPHIBIA : THẾ GIỚI LƯỠNG CƯ
08:50:00 BIG CITY GREENS : NHÀ GREEN RA THÀNH PHỐ LỚN
09:00:00 KAITOU JOKER : SIÊU TRỘM JOKER
09:30:00 MILO MURPHY’S LAW : ĐỊNH LUẬT MILO MURPHY
10:00:00 MIRACULOUS: TALES OF LADYBUG AND CAT NOIR : VIÊN NGỌC THẦN: CHUYỆN VỀ BỌ RÙA VÀ MÈO MUN
10:50:00 CUPCAKE & DINO: GENERAL SERVICES : CUPCAKE & DINO: DỊCH VỤ TỔNG HỢP
11:00:00 UPIN & IPIN : UPIN VÀ IPIN
11:45:00 RABBIDS INVASION : CUỘC XÂM LĂNG CỦA THỎ NGOÀI HÀNH TINH
12:00:00 POKEMON THE SERIES: SUN & MOON : POKEMON: MẶT TRỜI VÀ MẶT TRĂNG
12:20:00 POKEMON THE SERIES: SUN & MOON : POKEMON: MẶT TRỜI VÀ MẶT TRĂNG
12:45:00 BEYBLADE BURST TURBO : CON QUAY BÙNG NỔ SIÊU TỐC
13:10:00 BEYBLADE BURST TURBO : CON QUAY BÙNG NỔ SIÊU TỐC
13:35:00 BEYBLADE BURST TURBO : CON QUAY BÙNG NỔ SIÊU TỐC
14:00:00 MIRACULOUS: TALES OF LADYBUG AND CAT NOIR : VIÊN NGỌC THẦN: CHUYỆN VỀ BỌ RÙA VÀ MÈO MUN
15:00:00 MARVEL RISING: INITIATION : NGƯỜI HÙNG MARVEL TRỖI DẬY: KHỞI ĐẦU
15:30:00 MARVEL RISING: SECRET WARRIORS : NGƯỜI HÙNG MARVEL TRỖI DẬY: NHỮNG CHIẾN BINH BÍ MẬT
17:00:00 MIRACULOUS: TALES OF LADYBUG AND CAT NOIR : VIÊN NGỌC THẦN: CHUYỆN VỀ BỌ RÙA VÀ MÈO MUN
17:30:00 BOBOIBOY : CẬU BÉ BOBOIBOY
17:55:00 EJEN ALI : ĐẶC VỤ ALI
18:15:00 UPIN & IPIN : UPIN VÀ IPIN
19:00:00 MIRACULOUS: TALES OF LADYBUG AND CAT NOIR : VIÊN NGỌC THẦN: CHUYỆN VỀ BỌ RÙA VÀ MÈO MUN
19:30:00 MIRACULOUS: TALES OF LADYBUG AND CAT NOIR : VIÊN NGỌC THẦN: CHUYỆN VỀ BỌ RÙA VÀ MÈO MUN
20:00:00 MARVEL RISING: INITIATION : NGƯỜI HÙNG MARVEL TRỖI DẬY: KHỞI ĐẦU
20:30:00 MARVEL RISING: SECRET WARRIORS : NGƯỜI HÙNG MARVEL TRỖI DẬY: NHỮNG CHIẾN BINH BÍ MẬT
22:00:00 MIRACULOUS: TALES OF LADYBUG AND CAT NOIR : VIÊN NGỌC THẦN: CHUYỆN VỀ BỌ RÙA VÀ MÈO MUN
22:30:00 BIG CITY GREENS : NHÀ GREEN RA THÀNH PHỐ LỚN
23:00:00 BANZI’S SECRET DIARY : NHẬT KÍ BÍ MẬT CỦA BANZI
Lịch phát sóng Disney Channel 8/3/2021