29 November, 2020

Lịch phát sóng Disney Channel 6/9/2020

00:00:00 PHINEAS AND FERB : PHINEAS VÀ FERB
01:00:00 STAR VS. THE FORCES OF EVIL : CÔNG CHÚA STAR VÀ CUỘC CHIẾN VỚI CÁC THẾ LỰC YÊU QUÁI
02:00:00 LILO & STITCH: THE SERIES : LILO VÀ STITCH
03:00:00 STITCH! THE SERIES : STITCH
04:00:00 AMERICAN DRAGON: JAKE LONG : RỒNG MỸ
05:00:00 FISH HOOKS : TRƯỜNG HỌC CỦA CÁ
06:00:00 PHINEAS AND FERB : PHINEAS VÀ FERB
07:00:00 BIG HERO 6 THE SERIES : SÁU ĐẠI ANH HÙNG
07:25:00 BIG CITY GREENS : NHÀ GREEN RA THÀNH PHỐ LỚN
08:00:00 THE OWL HOUSE : NHÀ CÚ
08:30:00 MIRACULOUS: TALES OF LADYBUG AND CAT NOIR : VIÊN NGỌC THẦN: CHUYỆN VỀ BỌ RÙA VÀ MÈO MUN
09:00:00 RAPUNZEL’S TANGLED ADVENTURE : CUỘC PHIÊU LƯU SÓNG GIÓ CỦA RAPUNZEL
09:25:00 TANGLED: SHORT CUTS : NÀNG CÔNG CHÚA TÓC MÂY
09:30:00 DUCKTALES : CHUYỆN NHÀ VỊT
09:55:00 DUCKTALES (SHORTS) : CHUYỆN NHÀ VỊT
10:00:00 PETER PAN IN RETURN TO NEVER LAND : PETER PAN TRỞ VỀ NEVER LAND
11:25:00 CUPCAKE & DINO: GENERAL SERVICES : CUPCAKE & DINO: DỊCH VỤ TỔNG HỢP
12:00:00 EJEN ALI : ĐẶC VỤ ALI
12:25:00 EJEN ALI : ĐẶC VỤ ALI
12:50:00 EJEN ALI : ĐẶC VỤ ALI
13:15:00 EJEN ALI : ĐẶC VỤ ALI
13:40:00 POKEMON THE SERIES: SUN & MOON – ULTRA ADVENTURES : POKEMON: NHỮNG CUỘC PHIÊU LƯU SIÊU CẤP
14:05:00 POKEMON THE SERIES: SUN & MOON – ULTRA ADVENTURES : POKEMON: NHỮNG CUỘC PHIÊU LƯU SIÊU CẤP
14:30:00 GRAVITY FALLS : THÀNH PHỐ GRAVITY FALLS
15:00:00 THE OWL HOUSE : NHÀ CÚ
15:30:00 MIRACULOUS: TALES OF LADYBUG AND CAT NOIR : VIÊN NGỌC THẦN: CHUYỆN VỀ BỌ RÙA VÀ MÈO MUN
15:55:00 MIRACULOUS: TALES OF LADYBUG AND CAT NOIR : VIÊN NGỌC THẦN: CHUYỆN VỀ BỌ RÙA VÀ MÈO MUN
16:20:00 PUCCA
17:00:00 KAITOU JOKER : SIÊU TRỘM JOKER
17:30:00 DUCKTALES : CHUYỆN NHÀ VỊT
18:00:00 UPIN & IPIN : UPIN VÀ IPIN
19:00:00 POKEMON THE SERIES: SUN & MOON – ULTRA ADVENTURES : POKEMON: NHỮNG CUỘC PHIÊU LƯU SIÊU CẤP
19:25:00 POKEMON THE SERIES: SUN & MOON – ULTRA ADVENTURES : POKEMON: NHỮNG CUỘC PHIÊU LƯU SIÊU CẤP
20:00:00 PETER PAN IN RETURN TO NEVER LAND : PETER PAN TRỞ VỀ NEVER LAND
21:25:00 PUCCA
22:00:00 RAVEN’S HOME : GIA ĐÌNH CỦA RAVEN
22:30:00 WIZARDS OF WAVERLY PLACE : NHỮNG ĐIỆP VIÊN NHÍ SIÊU HẠNG
23:00:00 RANDY CUNNINGHAM: 9TH GRADE NINJA : RANDY CUNNINGHAM: NINJA LỚP 9