14 May, 2021

Lịch phát sóng Disney Channel 4/5/2021

Lịch phát sóng Disney Channel 4/5/2021

00:00:00 STAR VS. THE FORCES OF EVIL : CÔNG CHÚA STAR VÀ CUỘC CHIẾN VỚI CÁC THẾ LỰC YÊU QUÁI
01:00:00 BANZI’S SECRET DIARY : NHẬT KÍ BÍ MẬT CỦA BANZI
02:00:00 DUCKTALES : CHUYỆN NHÀ VỊT
02:45:00 BIG CITY GREENS : NHÀ GREEN RA THÀNH PHỐ LỚN
03:00:00 HOTEL TRANSYLVANIA : KHÁCH SẠN TRANSYLVANIA
04:00:00 TANGLED: THE SERIES : NÀNG CÔNG CHÚA TÓC MÂY
04:45:00 PHINEAS AND FERB : PHINEAS VÀ FERB
05:00:00 GRAVITY FALLS : THÀNH PHỐ GRAVITY FALLS
05:45:00 OSWALDO : CHÚ CHIM CÁNH CỤT OSWALDO
06:00:00 UPIN & IPIN : UPIN VÀ IPIN
06:45:00 PHINEAS AND FERB : PHINEAS VÀ FERB
07:00:00 STAR VS. THE FORCES OF EVIL : CÔNG CHÚA STAR VÀ CUỘC CHIẾN VỚI CÁC THẾ LỰC YÊU QUÁI
08:00:00 DUCKTALES : CHUYỆN NHÀ VỊT
08:50:00 BIG CITY GREENS : NHÀ GREEN RA THÀNH PHỐ LỚN
09:00:00 BIG HERO 6 THE SERIES : SÁU ĐẠI ANH HÙNG
09:30:00 MILO MURPHY’S LAW : ĐỊNH LUẬT MILO MURPHY
10:00:00 MIRACULOUS: TALES OF LADYBUG AND CAT NOIR : VIÊN NGỌC THẦN: CHUYỆN VỀ BỌ RÙA VÀ MÈO MUN
10:50:00 CUPCAKE & DINO: GENERAL SERVICES : CUPCAKE & DINO: DỊCH VỤ TỔNG HỢP
11:00:00 UPIN & IPIN : UPIN VÀ IPIN
11:45:00 RABBIDS INVASION : CUỘC XÂM LĂNG CỦA THỎ NGOÀI HÀNH TINH
12:00:00 LEGO STAR WARS: ALL-STARS : CHIẾN TRANH GIỮA CÁC VÌ SAO: CÁC VÌ SAO TỀ TỰU
12:20:00 LEGO STAR WARS: ALL-STARS : CHIẾN TRANH GIỮA CÁC VÌ SAO: CÁC VÌ SAO TỀ TỰU
12:45:00 LEGO STAR WARS: ALL-STARS : CHIẾN TRANH GIỮA CÁC VÌ SAO: CÁC VÌ SAO TỀ TỰU
13:10:00 LEGO STAR WARS: ALL-STARS : CHIẾN TRANH GIỮA CÁC VÌ SAO: CÁC VÌ SAO TỀ TỰU
13:35:00 LEGO STAR WARS: ALL-STARS : CHIẾN TRANH GIỮA CÁC VÌ SAO: CÁC VÌ SAO TỀ TỰU
14:00:00 PHINEAS AND FERB STAR WARS : PHINEAS VÀ FERB: CHIẾN TRANH GIỮA NHỮNG VÌ SAO
15:00:00 LEGO STAR WARS: THE RESISTANCE RISES : LEGO CHIẾN TRANH GIỮA CÁC VÌ SAO: QUÂN KHÁNG CHIẾN NỔI DẬY
15:30:00 THE OWL HOUSE : NHÀ CÚ
16:00:00 BIG CITY GREENS : NHÀ GREEN RA THÀNH PHỐ LỚN
16:30:00 PUCCA: LOVE RECIPE : PUCCA: CÔNG THỨC TÌNH YÊU
17:00:00 MIRACULOUS: TALES OF LADYBUG AND CAT NOIR : VIÊN NGỌC THẦN: CHUYỆN VỀ BỌ RÙA VÀ MÈO MUN
17:30:00 LEGO STAR WARS: ALL-STARS : CHIẾN TRANH GIỮA CÁC VÌ SAO: CÁC VÌ SAO TỀ TỰU
17:50:00 LEGO STAR WARS: ALL-STARS : CHIẾN TRANH GIỮA CÁC VÌ SAO: CÁC VÌ SAO TỀ TỰU
18:15:00 LEGO STAR WARS: ALL-STARS : CHIẾN TRANH GIỮA CÁC VÌ SAO: CÁC VÌ SAO TỀ TỰU
18:40:00 LEGO STAR WARS: ALL-STARS : CHIẾN TRANH GIỮA CÁC VÌ SAO: CÁC VÌ SAO TỀ TỰU
19:05:00 LEGO STAR WARS: ALL-STARS : CHIẾN TRANH GIỮA CÁC VÌ SAO: CÁC VÌ SAO TỀ TỰU
19:30:00 PHINEAS AND FERB STAR WARS : PHINEAS VÀ FERB: CHIẾN TRANH GIỮA NHỮNG VÌ SAO
20:30:00 LEGO STAR WARS: THE RESISTANCE RISES : LEGO CHIẾN TRANH GIỮA CÁC VÌ SAO: QUÂN KHÁNG CHIẾN NỔI DẬY
21:00:00 O11CE : ĐỘI BÓNG HỌC ĐƯỜNG
21:30:00 O11CE : ĐỘI BÓNG HỌC ĐƯỜNG
22:00:00 BIG HERO 6 THE SERIES : SÁU ĐẠI ANH HÙNG
22:30:00 BIG CITY GREENS : NHÀ GREEN RA THÀNH PHỐ LỚN
23:00:00 PHINEAS AND FERB : PHINEAS VÀ FERB
Lịch phát sóng Disney Channel 4/5/2021