28 January, 2021

Lịch phát sóng Disney Channel 31/8/2020

Lịch phát sóng Disney Channel 31/8/2020

Thời gian Chương trình
00:00:00 PHINEAS AND FERB : PHINEAS VÀ FERB
01:00:00 STAR VS. THE FORCES OF EVIL : CÔNG CHÚA STAR VÀ CUỘC CHIẾN VỚI CÁC THẾ LỰC YÊU QUÁI
02:00:00 LILO & STITCH: THE SERIES : LILO VÀ STITCH
03:00:00 STITCH!
03:30:00 PHINEAS AND FERB : PHINEAS VÀ FERB
04:30:00 AMERICAN DRAGON: JAKE LONG : RỒNG MỸ
05:00:00 FISH HOOKS : TRƯỜNG HỌC CỦA CÁ
06:00:00 PHINEAS AND FERB : PHINEAS VÀ FERB
07:00:00 STAR VS. THE FORCES OF EVIL : CÔNG CHÚA STAR VÀ CUỘC CHIẾN VỚI CÁC THẾ LỰC YÊU QUÁI
07:35:00 KAITOU JOKER : SIÊU TRỘM JOKER
08:00:00 PHINEAS AND FERB : PHINEAS VÀ FERB
09:00:00 RAPUNZEL’S TANGLED ADVENTURE – PLUS EST EN VOUS (TV SPECIAL) : CUỘC PHIÊU LƯU SÓNG GIÓ CỦA RAPUNZEL
10:10:00 UPIN & IPIN : UPIN VÀ IPIN
11:00:00 UPIN & IPIN : UPIN VÀ IPIN
12:00:00 PUCCA: LOVE RECIPE : PUCCA: CÔNG THỨC TÌNH YÊU
12:30:00 PUCCA: LOVE RECIPE : PUCCA: CÔNG THỨC TÌNH YÊU
13:00:00 CHICKEN LITTLE : CHÚ GÀ NHỎ
14:30:00 BOBOIBOY GALAXY : BOBOIBOY DU HÀNH VŨ TRỤ
15:00:00 BOBOIBOY GALAXY : BOBOIBOY DU HÀNH VŨ TRỤ
15:20:00 UPIN & IPIN : UPIN VÀ IPIN
16:25:00 UPIN & IPIN : UPIN VÀ IPIN
17:10:00 PUCCA: LOVE RECIPE : PUCCA: CÔNG THỨC TÌNH YÊU
17:35:00 PUCCA: LOVE RECIPE : PUCCA: CÔNG THỨC TÌNH YÊU
18:00:00 MIRACULOUS: TALES OF LADYBUG AND CAT NOIR : VIÊN NGỌC THẦN: CHUYỆN VỀ BỌ RÙA VÀ MÈO MUN
18:25:00 MIRACULOUS: TALES OF LADYBUG AND CAT NOIR : VIÊN NGỌC THẦN: CHUYỆN VỀ BỌ RÙA VÀ MÈO MUN
18:50:00 PUCCA: LOVE RECIPE : PUCCA: CÔNG THỨC TÌNH YÊU
19:00:00 POKEMON THE SERIES: SUN & MOON : POKEMON: MẶT TRỜI VÀ MẶT TRĂNG
19:25:00 KAITOU JOKER : SIÊU TRỘM JOKER
20:00:00 CHICKEN LITTLE : CHÚ GÀ NHỎ
21:30:00 PUCCA
22:05:00 MARVEL’S SPIDER-MAN : NGƯỜI NHỆN
22:30:00 BIG CITY GREENS : NHÀ GREEN RA THÀNH PHỐ LỚN
23:00:00 RANDY CUNNINGHAM: 9TH GRADE NINJA : RANDY CUNNINGHAM: NINJA LỚP 9
Lịch phát sóng Disney Channel 31/8/2020