1 December, 2020

Lịch phát sóng Disney Channel 31/10/2020

00:00:00 PHINEAS AND FERB : PHINEAS VÀ FERB
01:00:00 STAR VS. THE FORCES OF EVIL : CÔNG CHÚA STAR VÀ CUỘC CHIẾN VỚI CÁC THẾ LỰC YÊU QUÁI
02:00:00 GRAVITY FALLS : THÀNH PHỐ GRAVITY FALLS
02:45:00 BANZI’S SECRET DIARY : NHẬT KÍ BÍ MẬT CỦA BANZI
03:00:00 HOTEL TRANSYLVANIA : KHÁCH SẠN TRANSYLVANIA
04:00:00 TANGLED: THE SERIES : NÀNG CÔNG CHÚA TÓC MÂY
04:45:00 PHINEAS AND FERB : PHINEAS VÀ FERB
05:00:00 THE ODDBODS SHOW : NHỮNG NGƯỜI BẠN KÌ LẠ
05:30:00 OSWALDO : CHÚ CHIM CÁNH CỤT OSWALDO
06:00:00 PHINEAS AND FERB : PHINEAS VÀ FERB
07:00:00 BIG HERO 6 THE SERIES : SÁU ĐẠI ANH HÙNG
07:30:00 RAPUNZEL’S TANGLED ADVENTURE : CUỘC PHIÊU LƯU SÓNG GIÓ CỦA RAPUNZEL
08:00:00 THE OWL HOUSE : NHÀ CÚ
08:30:00 MIRACULOUS: TALES OF LADYBUG AND CAT NOIR : VIÊN NGỌC THẦN: CHUYỆN VỀ BỌ RÙA VÀ MÈO MUN
09:00:00 AMPHIBIA : THẾ GIỚI LƯỠNG CƯ
09:30:00 DUCKTALES : CHUYỆN NHÀ VỊT
10:00:00 UPSIDE-DOWN MAGIC : PHÉP THUẬT TRÁI KHOÁY
12:00:00 UPIN & IPIN : UPIN VÀ IPIN
12:55:00 UPIN & IPIN : UPIN VÀ IPIN
13:15:00 CUPCAKE & DINO: GENERAL SERVICES : CUPCAKE & DINO: DỊCH VỤ TỔNG HỢP
13:30:00 PHINEAS AND FERB : PHINEAS VÀ FERB
13:55:00 PHINEAS AND FERB : PHINEAS VÀ FERB
14:30:00 DUCKTALES : CHUYỆN NHÀ VỊT
14:55:00 DUCKTALES : CHUYỆN NHÀ VỊT
15:20:00 THE STRANGE CHORES : NHỮNG CÔNG VIỆC KÌ LẠ
15:30:00 ZOMBIES : THÂY MA
17:10:00 GRAVITY FALLS : THÀNH PHỐ GRAVITY FALLS
17:30:00 BIG HERO 6 THE SERIES : SÁU ĐẠI ANH HÙNG
18:00:00 UPIN & IPIN : UPIN VÀ IPIN
19:00:00 BOBOIBOY : CẬU BÉ BOBOIBOY
19:30:00 BOBOIBOY GALAXY : BOBOIBOY DU HÀNH VŨ TRỤ
20:00:00 UPSIDE-DOWN MAGIC : PHÉP THUẬT TRÁI KHOÁY
21:50:00 PUCCA: LOVE RECIPE : PUCCA: CÔNG THỨC TÌNH YÊU
22:00:00 BUNK’D : TRẠI HÈ TINH NGHỊCH
22:30:00 BIG CITY GREENS : NHÀ GREEN RA THÀNH PHỐ LỚN
23:00:00 BANZI’S SECRET DIARY : NHẬT KÍ BÍ MẬT CỦA BANZI