3 March, 2021

Lịch phát sóng Disney Channel 31/1/2021

Lịch phát sóng Disney Channel 31/1/2021

00:00:00 PHINEAS AND FERB : PHINEAS VÀ FERB
01:00:00 STAR VS. THE FORCES OF EVIL : CÔNG CHÚA STAR VÀ CUỘC CHIẾN VỚI CÁC THẾ LỰC YÊU QUÁI
02:00:00 GRAVITY FALLS : THÀNH PHỐ GRAVITY FALLS
02:45:00 BANZI’S SECRET DIARY : NHẬT KÍ BÍ MẬT CỦA BANZI
03:00:00 HOTEL TRANSYLVANIA : KHÁCH SẠN TRANSYLVANIA
04:00:00 TANGLED: THE SERIES : NÀNG CÔNG CHÚA TÓC MÂY
04:45:00 PHINEAS AND FERB : PHINEAS VÀ FERB
05:00:00 THE ODDBODS SHOW : NHỮNG NGƯỜI BẠN KÌ LẠ
05:30:00 OSWALDO : CHÚ CHIM CÁNH CỤT OSWALDO
06:00:00 PHINEAS AND FERB : PHINEAS VÀ FERB
07:00:00 BIG HERO 6 THE SERIES : SÁU ĐẠI ANH HÙNG
07:30:00 RAPUNZEL’S TANGLED ADVENTURE : CUỘC PHIÊU LƯU SÓNG GIÓ CỦA RAPUNZEL
08:00:00 THE OWL HOUSE : NHÀ CÚ
08:30:00 MIRACULOUS: TALES OF LADYBUG AND CAT NOIR : VIÊN NGỌC THẦN: CHUYỆN VỀ BỌ RÙA VÀ MÈO MUN
09:00:00 AMPHIBIA : THẾ GIỚI LƯỠNG CƯ
09:30:00 DUCKTALES : CHUYỆN NHÀ VỊT
10:00:00 WALL-E
11:45:00 CUPCAKE & DINO: GENERAL SERVICES : CUPCAKE & DINO: DỊCH VỤ TỔNG HỢP
12:00:00 ALADDIN : ALAĐANH
13:45:00 PUCCA: LOVE RECIPE : PUCCA: CÔNG THỨC TÌNH YÊU
14:00:00 POKEMON THE SERIES: SUN & MOON : POKEMON: MẶT TRỜI VÀ MẶT TRĂNG
14:20:00 RABBIDS INVASION : CUỘC XÂM LĂNG CỦA THỎ NGOÀI HÀNH TINH
14:30:00 PUCCA: LOVE RECIPE : PUCCA: CÔNG THỨC TÌNH YÊU
15:00:00 CUPCAKE & DINO: GENERAL SERVICES : CUPCAKE & DINO: DỊCH VỤ TỔNG HỢP
15:30:00 MIRACULOUS: TALES OF LADYBUG AND CAT NOIR : VIÊN NGỌC THẦN: CHUYỆN VỀ BỌ RÙA VÀ MÈO MUN
15:55:00 MIRACULOUS: TALES OF LADYBUG AND CAT NOIR : VIÊN NGỌC THẦN: CHUYỆN VỀ BỌ RÙA VÀ MÈO MUN
16:20:00 THE STRANGE CHORES : NHỮNG CÔNG VIỆC KÌ LẠ
16:35:00 KAITOU JOKER : SIÊU TRỘM JOKER
17:00:00 DUCKTALES : CHUYỆN NHÀ VỊT
17:30:00 CLUB MICKEY MOUSE : CÂU LẠC BỘ CHUỘT MICKEY
17:55:00 EJEN ALI : ĐẶC VỤ ALI
18:15:00 UPIN & IPIN : UPIN VÀ IPIN
18:35:00 POKEMON THE SERIES: SUN & MOON – ULTRA ADVENTURES : POKEMON: NHỮNG CUỘC PHIÊU LƯU SIÊU CẤP
19:00:00 POKEMON THE SERIES: SUN & MOON – ULTRA ADVENTURES : POKEMON: NHỮNG CUỘC PHIÊU LƯU SIÊU CẤP
20:00:00 WALL-E
21:45:00 PUCCA: LOVE RECIPE : PUCCA: CÔNG THỨC TÌNH YÊU
22:00:00 ALADDIN : ALAĐANH
23:45:00 PUCCA : PUCCA
Lịch phát sóng Disney Channel 31/1/2021