31 October, 2020

Lịch phát sóng Disney Channel 3/10/2020

00:00:00 PHINEAS AND FERB : PHINEAS VÀ FERB
01:00:00 STAR VS. THE FORCES OF EVIL : CÔNG CHÚA STAR VÀ CUỘC CHIẾN VỚI CÁC THẾ LỰC YÊU QUÁI
02:00:00 GRAVITY FALLS : THÀNH PHỐ GRAVITY FALLS
02:45:00 BANZI’S SECRET DIARY : NHẬT KÍ BÍ MẬT CỦA BANZI
03:00:00 HOTEL TRANSYLVANIA : KHÁCH SẠN TRANSYLVANIA
04:00:00 TANGLED: THE SERIES : NÀNG CÔNG CHÚA TÓC MÂY
04:45:00 PHINEAS AND FERB : PHINEAS VÀ FERB
05:00:00 THE ODDBODS SHOW : NHỮNG NGƯỜI BẠN KÌ LẠ
05:30:00 OSWALDO : CHÚ CHIM CÁNH CỤT OSWALDO
06:00:00 PHINEAS AND FERB : PHINEAS VÀ FERB
07:00:00 BIG HERO 6 THE SERIES : SÁU ĐẠI ANH HÙNG
07:30:00 RAPUNZEL’S TANGLED ADVENTURE : CUỘC PHIÊU LƯU SÓNG GIÓ CỦA RAPUNZEL
08:00:00 THE OWL HOUSE : NHÀ CÚ
08:30:00 MIRACULOUS: TALES OF LADYBUG AND CAT NOIR : VIÊN NGỌC THẦN: CHUYỆN VỀ BỌ RÙA VÀ MÈO MUN
09:00:00 AMPHIBIA : THẾ GIỚI LƯỠNG CƯ
09:30:00 DUCKTALES : CHUYỆN NHÀ VỊT
10:00:00 ALADDIN : ALAĐANH
11:35:00 CUPCAKE & DINO: GENERAL SERVICES : CUPCAKE & DINO: DỊCH VỤ TỔNG HỢP
12:00:00 BOBOIBOY GALAXY : BOBOIBOY DU HÀNH VŨ TRỤ
13:30:00 POKEMON THE SERIES: SUN & MOON – ULTRA ADVENTURES : POKEMON: NHỮNG CUỘC PHIÊU LƯU SIÊU CẤP
14:00:00 POKEMON BLACK & WHITE : ADVENTURES IN UNOVA AND BEYOND : POKEMON: ĐEN VÀ TRẮNG
14:30:00 GRAVITY FALLS : THÀNH PHỐ GRAVITY FALLS
14:55:00 GRAVITY FALLS : THÀNH PHỐ GRAVITY FALLS
15:20:00 THE STRANGE CHORES : NHỮNG CÔNG VIỆC KÌ LẠ
15:30:00 MIRACULOUS: TALES OF LADYBUG AND CAT NOIR : VIÊN NGỌC THẦN: CHUYỆN VỀ BỌ RÙA VÀ MÈO MUN
15:55:00 MIRACULOUS: TALES OF LADYBUG AND CAT NOIR : VIÊN NGỌC THẦN: CHUYỆN VỀ BỌ RÙA VÀ MÈO MUN
16:20:00 PUCCA
17:00:00 KAITOU JOKER : SIÊU TRỘM JOKER
17:30:00 DUCKTALES : CHUYỆN NHÀ VỊT
18:00:00 UPIN & IPIN : UPIN VÀ IPIN
19:00:00 POKEMON THE SERIES: SUN & MOON – ULTRA ADVENTURES : POKEMON: NHỮNG CUỘC PHIÊU LƯU SIÊU CẤP
19:30:00 POKEMON BLACK & WHITE : ADVENTURES IN UNOVA AND BEYOND : POKEMON: ĐEN VÀ TRẮNG
20:00:00 ALADDIN : ALAĐANH
21:35:00 PUCCA: LOVE RECIPE : PUCCA: CÔNG THỨC TÌNH YÊU
22:00:00 COOP AND CAMI ASK THE WORLD : HỎI ĐÁP CÙNG COOP VÀ CAMI
22:30:00 BIG CITY GREENS : NHÀ GREEN RA THÀNH PHỐ LỚN
23:00:00 BANZI’S SECRET DIARY : NHẬT KÍ BÍ MẬT CỦA BANZI