1 December, 2020

Lịch phát sóng Disney Channel 29/10/2020

00:00:00 PHINEAS AND FERB : PHINEAS VÀ FERB
01:00:00 STAR VS. THE FORCES OF EVIL : CÔNG CHÚA STAR VÀ CUỘC CHIẾN VỚI CÁC THẾ LỰC YÊU QUÁI
02:00:00 GRAVITY FALLS : THÀNH PHỐ GRAVITY FALLS
02:45:00 BANZI’S SECRET DIARY : NHẬT KÍ BÍ MẬT CỦA BANZI
03:00:00 HOTEL TRANSYLVANIA : KHÁCH SẠN TRANSYLVANIA
04:00:00 TANGLED: THE SERIES : NÀNG CÔNG CHÚA TÓC MÂY
04:45:00 PHINEAS AND FERB : PHINEAS VÀ FERB
05:00:00 THE ODDBODS SHOW : NHỮNG NGƯỜI BẠN KÌ LẠ
05:30:00 OSWALDO : CHÚ CHIM CÁNH CỤT OSWALDO
06:00:00 PHINEAS AND FERB : PHINEAS VÀ FERB
07:00:00 STAR VS. THE FORCES OF EVIL : CÔNG CHÚA STAR VÀ CUỘC CHIẾN VỚI CÁC THẾ LỰC YÊU QUÁI
07:35:00 KAITOU JOKER : SIÊU TRỘM JOKER
08:00:00 PHINEAS AND FERB : PHINEAS VÀ FERB
09:00:00 THE WILD : MIỀN HOANG DÃ
10:30:00 RABBIDS INVASION : CUỘC XÂM LĂNG CỦA THỎ NGOÀI HÀNH TINH
11:25:00 RABBIDS INVASION : CUỘC XÂM LĂNG CỦA THỎ NGOÀI HÀNH TINH
11:45:00 BIG CITY GREENS : NHÀ GREEN RA THÀNH PHỐ LỚN
12:00:00 UPIN & IPIN : UPIN VÀ IPIN
12:45:00 PUCCA: LOVE RECIPE : PUCCA: CÔNG THỨC TÌNH YÊU
13:00:00 POKEMON THE SERIES: SUN & MOON – ULTRA ADVENTURES : POKEMON: NHỮNG CUỘC PHIÊU LƯU SIÊU CẤP
13:25:00 POKEMON THE SERIES: SUN & MOON : POKEMON: MẶT TRỜI VÀ MẶT TRĂNG
13:50:00 AMPHIBIA : THẾ GIỚI LƯỠNG CƯ
14:00:00 GRAVITY FALLS : THÀNH PHỐ GRAVITY FALLS
14:30:00 THE STRANGE CHORES : NHỮNG CÔNG VIỆC KÌ LẠ
15:20:00 THE STRANGE CHORES : NHỮNG CÔNG VIỆC KÌ LẠ
15:30:00 UPSIDE-DOWN MAGIC : PHÉP THUẬT TRÁI KHOÁY
17:20:00 RABBIDS INVASION : CUỘC XÂM LĂNG CỦA THỎ NGOÀI HÀNH TINH
18:00:00 UPIN & IPIN : UPIN VÀ IPIN
18:45:00 PUCCA: LOVE RECIPE : PUCCA: CÔNG THỨC TÌNH YÊU
19:00:00 POKEMON BLACK & WHITE : ADVENTURES IN UNOVA AND BEYOND : POKEMON: ĐEN VÀ TRẮNG
19:30:00 KAITOU JOKER : SIÊU TRỘM JOKER
20:00:00 THE WILD : MIỀN HOANG DÃ
21:30:00 PUCCA: LOVE RECIPE : PUCCA: CÔNG THỨC TÌNH YÊU
22:00:00 MARVEL’S SPIDER-MAN : NGƯỜI NHỆN
22:30:00 BIG CITY GREENS : NHÀ GREEN RA THÀNH PHỐ LỚN
23:00:00 BANZI’S SECRET DIARY : NHẬT KÍ BÍ MẬT CỦA BANZI