7:36 PM - 01/12/2021

Lịch phát sóng Disney Channel 26/6/2021

Lịch phát sóng Disney Channel 26/6/2021

00:00:00 STAR VS. THE FORCES OF EVIL : CÔNG CHÚA STAR VÀ CUỘC CHIẾN VỚI CÁC THẾ LỰC YÊU QUÁI
01:00:00 BANZI’S SECRET DIARY : NHẬT KÍ BÍ MẬT CỦA BANZI
02:00:00 DUCKTALES : CHUYỆN NHÀ VỊT
02:45:00 BIG CITY GREENS : NHÀ GREEN RA THÀNH PHỐ LỚN
03:00:00 HOTEL TRANSYLVANIA : KHÁCH SẠN TRANSYLVANIA
04:00:00 TANGLED: THE SERIES : NÀNG CÔNG CHÚA TÓC MÂY
04:45:00 PHINEAS AND FERB : PHINEAS VÀ FERB
05:00:00 GRAVITY FALLS : THÀNH PHỐ GRAVITY FALLS
05:45:00 OSWALDO : CHÚ CHIM CÁNH CỤT OSWALDO
06:00:00 PHINEAS AND FERB : PHINEAS VÀ FERB
07:00:00 BIG HERO 6 THE SERIES : SÁU ĐẠI ANH HÙNG
07:25:00 RAPUNZEL’S TANGLED ADVENTURE : CUỘC PHIÊU LƯU SÓNG GIÓ CỦA RAPUNZEL
07:50:00 MILO MURPHY’S LAW : ĐỊNH LUẬT MILO MURPHY
08:00:00 THE OWL HOUSE : NHÀ CÚ
08:30:00 MIRACULOUS: TALES OF LADYBUG AND CAT NOIR : VIÊN NGỌC THẦN: CHUYỆN VỀ BỌ RÙA VÀ MÈO MUN
09:00:00 UPIN & IPIN : UPIN VÀ IPIN
09:45:00 THE STRANGE CHORES : NHỮNG CÔNG VIỆC KÌ LẠ
10:00:00 PETER RABBIT : THỎ PETER
11:45:00 CUPCAKE & DINO: GENERAL SERVICES : CUPCAKE & DINO: DỊCH VỤ TỔNG HỢP
12:00:00 THE OWL HOUSE : NHÀ CÚ
12:30:00 THE OWL HOUSE : NHÀ CÚ
13:00:00 THE OWL HOUSE : NHÀ CÚ
13:30:00 POKEMON THE SERIES: SUN & MOON – ULTRA ADVENTURES : POKEMON: NHỮNG CUỘC PHIÊU LƯU SIÊU CẤP
13:55:00 POKEMON THE SERIES: SUN & MOON – ULTRA ADVENTURES : POKEMON: NHỮNG CUỘC PHIÊU LƯU SIÊU CẤP
14:30:00 MIRACULOUS: TALES OF LADYBUG AND CAT NOIR : VIÊN NGỌC THẦN: CHUYỆN VỀ BỌ RÙA VÀ MÈO MUN
15:00:00 BROTHER BEAR 2 : ANH EM GẤU – PHẦN 2
16:25:00 PUCCA: LOVE RECIPE : PUCCA: CÔNG THỨC TÌNH YÊU
17:00:00 DUCKTALES : CHUYỆN NHÀ VỊT
17:30:00 MARVEL’S SPIDER-MAN : NGƯỜI NHỆN
17:55:00 AMPHIBIA : THẾ GIỚI LƯỠNG CƯ
18:15:00 UPIN & IPIN : UPIN VÀ IPIN
19:00:00 POKEMON THE SERIES: SUN & MOON – ULTRA ADVENTURES : POKEMON: NHỮNG CUỘC PHIÊU LƯU SIÊU CẤP
19:30:00 BEYBLADE BURST RISE : CON QUAY BÙNG NỔ TRỖI DẬY
20:00:00 PETER RABBIT : THỎ PETER
21:45:00 PUCCA: LOVE RECIPE : PUCCA: CÔNG THỨC TÌNH YÊU
22:00:00 BROTHER BEAR 2 : ANH EM GẤU – PHẦN 2
23:25:00 PHINEAS AND FERB : PHINEAS VÀ FERB
Lịch phát sóng Disney Channel 26/6/2021