17 April, 2021

Lịch phát sóng Disney Channel 26/3/2021

Lịch phát sóng Disney Channel 26/3/2021

00:00:00 PHINEAS AND FERB : PHINEAS VÀ FERB
01:00:00 STAR VS. THE FORCES OF EVIL : CÔNG CHÚA STAR VÀ CUỘC CHIẾN VỚI CÁC THẾ LỰC YÊU QUÁI
02:00:00 GRAVITY FALLS : THÀNH PHỐ GRAVITY FALLS
02:45:00 BANZI’S SECRET DIARY : NHẬT KÍ BÍ MẬT CỦA BANZI
03:00:00 HOTEL TRANSYLVANIA : KHÁCH SẠN TRANSYLVANIA
04:00:00 TANGLED: THE SERIES : NÀNG CÔNG CHÚA TÓC MÂY
04:45:00 PHINEAS AND FERB : PHINEAS VÀ FERB
05:00:00 THE ODDBODS SHOW : NHỮNG NGƯỜI BẠN KÌ LẠ
05:30:00 OSWALDO : CHÚ CHIM CÁNH CỤT OSWALDO
06:00:00 PHINEAS AND FERB : PHINEAS VÀ FERB
07:00:00 STAR VS. THE FORCES OF EVIL : CÔNG CHÚA STAR VÀ CUỘC CHIẾN VỚI CÁC THẾ LỰC YÊU QUÁI
08:00:00 DUCKTALES : CHUYỆN NHÀ VỊT
08:50:00 BIG CITY GREENS : NHÀ GREEN RA THÀNH PHỐ LỚN
09:00:00 KAITOU JOKER : SIÊU TRỘM JOKER
09:30:00 MILO MURPHY’S LAW : ĐỊNH LUẬT MILO MURPHY
10:00:00 MIRACULOUS: TALES OF LADYBUG AND CAT NOIR : VIÊN NGỌC THẦN: CHUYỆN VỀ BỌ RÙA VÀ MÈO MUN
10:50:00 CUPCAKE & DINO: GENERAL SERVICES : CUPCAKE & DINO: DỊCH VỤ TỔNG HỢP
11:00:00 UPIN & IPIN : UPIN VÀ IPIN
11:45:00 RABBIDS INVASION : CUỘC XÂM LĂNG CỦA THỎ NGOÀI HÀNH TINH
12:00:00 POKEMON THE SERIES: SUN & MOON – ULTRA ADVENTURES : POKEMON: NHỮNG CUỘC PHIÊU LƯU SIÊU CẤP
12:20:00 POKEMON THE SERIES: SUN & MOON – ULTRA ADVENTURES : POKEMON: NHỮNG CUỘC PHIÊU LƯU SIÊU CẤP
12:45:00 BEYBLADE BURST RISE : CON QUAY BÙNG NỔ TRỖI DẬY
13:05:00 BEYBLADE BURST RISE : CON QUAY BÙNG NỔ TRỖI DẬY
13:30:00 ZOMBIES 2 : NHỮNG THÂY MA – PHẦN 2
15:00:00 SECRETS OF SULPHUR SPRINGS : BÍ ẨN Ở THÀNH PHỐ SULPHUR SPRINGS
16:00:00 HOTEL TRANSYLVANIA : KHÁCH SẠN TRANSYLVANIA
17:55:00 EJEN ALI : ĐẶC VỤ ALI
18:15:00 UPIN & IPIN : UPIN VÀ IPIN
19:00:00 POKEMON THE SERIES: SUN & MOON – ULTRA ADVENTURES : POKEMON: NHỮNG CUỘC PHIÊU LƯU SIÊU CẤP
19:30:00 KAITOU JOKER : SIÊU TRỘM JOKER
20:00:00 BEYBLADE BURST : BEYBLADE: CON QUAY BÙNG NỔ
20:30:00 MIRACULOUS: TALES OF LADYBUG AND CAT NOIR : VIÊN NGỌC THẦN: CHUYỆN VỀ BỌ RÙA VÀ MÈO MUN
21:00:00 PLAYER SELECT : bổ sung sau
21:30:00 PLAYER SELECT : bổ sung sau
22:00:00 SECRETS OF SULPHUR SPRINGS : BÍ ẨN Ở THÀNH PHỐ SULPHUR SPRINGS
23:00:00 BANZI’S SECRET DIARY : NHẬT KÍ BÍ MẬT CỦA BANZI
Lịch phát sóng Disney Channel 26/3/2021