1 October, 2020

Lịch phát sóng Disney Channel 18/9/2020

00:00:00 PHINEAS AND FERB : PHINEAS VÀ FERB
01:00:00 STAR VS. THE FORCES OF EVIL : CÔNG CHÚA STAR VÀ CUỘC CHIẾN VỚI CÁC THẾ LỰC YÊU QUÁI
02:00:00 LILO & STITCH: THE SERIES : LILO VÀ STITCH
03:00:00 STITCH! THE SERIES : STITCH
04:00:00 AMERICAN DRAGON: JAKE LONG : RỒNG MỸ
05:00:00 FISH HOOKS : TRƯỜNG HỌC CỦA CÁ
06:00:00 PHINEAS AND FERB : PHINEAS VÀ FERB
07:00:00 STAR VS. THE FORCES OF EVIL : CÔNG CHÚA STAR VÀ CUỘC CHIẾN VỚI CÁC THẾ LỰC YÊU QUÁI
07:35:00 KAITOU JOKER : SIÊU TRỘM JOKER
08:00:00 PHINEAS AND FERB : PHINEAS VÀ FERB
09:00:00 UPIN & IPIN : UPIN VÀ IPIN
09:30:00 EJEN ALI : ĐẶC VỤ ALI
10:00:00 MIRACULOUS: TALES OF LADYBUG AND CAT NOIR : VIÊN NGỌC THẦN: CHUYỆN VỀ BỌ RÙA VÀ MÈO MUN
10:25:00 MIRACULOUS: TALES OF LADYBUG AND CAT NOIR : VIÊN NGỌC THẦN: CHUYỆN VỀ BỌ RÙA VÀ MÈO MUN
10:50:00 CUPCAKE & DINO: GENERAL SERVICES : CUPCAKE & DINO: DỊCH VỤ TỔNG HỢP
11:00:00 RABBIDS INVASION : CUỘC XÂM LĂNG CỦA THỎ NGOÀI HÀNH TINH
11:45:00 BIG CITY GREENS : NHÀ GREEN RA THÀNH PHỐ LỚN
12:00:00 UPIN & IPIN : UPIN VÀ IPIN
12:45:00 PUCCA: LOVE RECIPE : PUCCA: CÔNG THỨC TÌNH YÊU
13:00:00 POKEMON THE SERIES: SUN & MOON : POKEMON: MẶT TRỜI VÀ MẶT TRĂNG
13:25:00 POKEMON THE SERIES: SUN & MOON : POKEMON: MẶT TRỜI VÀ MẶT TRĂNG
13:50:00 CUPCAKE & DINO: GENERAL SERVICES : CUPCAKE & DINO: DỊCH VỤ TỔNG HỢP
14:00:00 THE OWL HOUSE : NHÀ CÚ
14:30:00 PUCCA: LOVE RECIPE : PUCCA: CÔNG THỨC TÌNH YÊU
15:00:00 CUPCAKE & DINO: GENERAL SERVICES : CUPCAKE & DINO: DỊCH VỤ TỔNG HỢP
15:30:00 DUCKTALES : CHUYỆN NHÀ VỊT
16:00:00 SYDNEY TO THE MAX : SYDNEY VÀ BỐ MAX
16:30:00 MIRACULOUS: TALES OF LADYBUG AND CAT NOIR : VIÊN NGỌC THẦN: CHUYỆN VỀ BỌ RÙA VÀ MÈO MUN
16:55:00 MIRACULOUS: TALES OF LADYBUG AND CAT NOIR : VIÊN NGỌC THẦN: CHUYỆN VỀ BỌ RÙA VÀ MÈO MUN
17:30:00 BOBOIBOY : CẬU BÉ BOBOIBOY
17:50:00 PHINEAS AND FERB : PHINEAS VÀ FERB
18:00:00 UPIN & IPIN : UPIN VÀ IPIN
18:45:00 PUCCA: LOVE RECIPE : PUCCA: CÔNG THỨC TÌNH YÊU
19:00:00 POKEMON THE SERIES: SUN & MOON : POKEMON: MẶT TRỜI VÀ MẶT TRĂNG
19:25:00 KAITOU JOKER : SIÊU TRỘM JOKER
20:00:00 THE EMPEROR’S NEW GROOVE : VŨ KHÚC MỚI CỦA HOÀNG ĐẾ
21:30:00 PUCCA
22:00:00 BUNK’D : TRẠI HÈ TINH NGHỊCH
22:30:00 WIZARDS OF WAVERLY PLACE : NHỮNG ĐIỆP VIÊN NHÍ SIÊU HẠNG
23:00:00 RANDY CUNNINGHAM: 9TH GRADE NINJA : RANDY CUNNINGHAM: NINJA LỚP 9