3 March, 2021

Lịch phát sóng Disney Channel 14/2/2021

Lịch phát sóng Disney Channel 14/2/2021

00:00:00 PHINEAS AND FERB : PHINEAS VÀ FERB
01:00:00 STAR VS. THE FORCES OF EVIL : CÔNG CHÚA STAR VÀ CUỘC CHIẾN VỚI CÁC THẾ LỰC YÊU QUÁI
02:00:00 GRAVITY FALLS : THÀNH PHỐ GRAVITY FALLS
02:45:00 BANZI’S SECRET DIARY : NHẬT KÍ BÍ MẬT CỦA BANZI
03:00:00 HOTEL TRANSYLVANIA : KHÁCH SẠN TRANSYLVANIA
04:00:00 TANGLED: THE SERIES : NÀNG CÔNG CHÚA TÓC MÂY
04:45:00 PHINEAS AND FERB : PHINEAS VÀ FERB
05:00:00 THE ODDBODS SHOW : NHỮNG NGƯỜI BẠN KÌ LẠ
05:30:00 OSWALDO : CHÚ CHIM CÁNH CỤT OSWALDO
06:00:00 PHINEAS AND FERB : PHINEAS VÀ FERB
07:00:00 BIG HERO 6 THE SERIES : SÁU ĐẠI ANH HÙNG
07:25:00 RAPUNZEL’S TANGLED ADVENTURE : CUỘC PHIÊU LƯU SÓNG GIÓ CỦA RAPUNZEL
07:50:00 MILO MURPHY’S LAW : ĐỊNH LUẬT MILO MURPHY
08:00:00 THE OWL HOUSE : NHÀ CÚ
08:30:00 MIRACULOUS: TALES OF LADYBUG AND CAT NOIR : VIÊN NGỌC THẦN: CHUYỆN VỀ BỌ RÙA VÀ MÈO MUN
09:00:00 UPIN & IPIN : UPIN VÀ IPIN
09:45:00 THE STRANGE CHORES : NHỮNG CÔNG VIỆC KÌ LẠ
10:00:00 MULAN II : HOA MỘC LAN-PHẦN 2
11:35:00 PUCCA: LOVE RECIPE : PUCCA: CÔNG THỨC TÌNH YÊU
12:00:00 MARVEL’S SPIDER-MAN: MAXIMUM VENOM – VENGEANCE OF VENOM : NGƯỜI NHỆN: ĐẠI CHIẾN VENOM – VENOM TRẢ TH
13:00:00 LEGO MARVEL AVENGERS: CLIMATE CONUNDRUM – IRON RIVALRY : BIỆT ĐỘI BÁO THÙ: THẢM HỌA THỜI TIẾT – CUỘC
13:30:00 LEGO MARVEL AVENGERS: CLIMATE CONUNDRUM – FRIENDS AND FOES : BIỆT ĐỘI BÁO THÙ: THẢM HỌA THỜI TIẾT –
14:00:00 MIRACULOUS WORLD: NEW YORK, UNITED HEROEZ : THẾ GIỚI NGỌC THẦN: NEW YORK – ANH HÙNG HỘI TỤ
15:00:00 BIG CITY GREENS : NHÀ GREEN RA THÀNH PHỐ LỚN
15:30:00 MULAN II : HOA MỘC LAN-PHẦN 2
17:00:00 PUCCA: LOVE RECIPE : PUCCA: CÔNG THỨC TÌNH YÊU
17:30:00 AMPHIBIA : THẾ GIỚI LƯỠNG CƯ
18:00:00 STAR VS. THE FORCES OF EVIL : CÔNG CHÚA STAR VÀ CUỘC CHIẾN VỚI CÁC THẾ LỰC YÊU QUÁI
18:30:00 RABBIDS INVASION : CUỘC XÂM LĂNG CỦA THỎ NGOÀI HÀNH TINH
19:00:00 BIG CITY GREENS : NHÀ GREEN RA THÀNH PHỐ LỚN
19:30:00 GRAVITY FALLS : THÀNH PHỐ GRAVITY FALLS
20:00:00 BANZI’S SECRET DIARY : NHẬT KÍ BÍ MẬT CỦA BANZI
20:25:00 MIRACULOUS: TALES OF LADYBUG AND CAT NOIR : VIÊN NGỌC THẦN: CHUYỆN VỀ BỌ RÙA VÀ MÈO MUN
21:00:00 SYDNEY TO THE MAX : SYDNEY VÀ BỐ MAX
21:30:00 BUNK’D : TRẠI HÈ TINH NGHỊCH
22:00:00 RAVEN’S HOME : GIA ĐÌNH CỦA RAVEN
22:30:00 GABBY DURAN & THE UNSITTABLES : GABBY DURAN VÀ ĐÁM TRẺ RẮC RỐI
23:00:00 BANZI’S SECRET DIARY : NHẬT KÍ BÍ MẬT CỦA BANZI
Lịch phát sóng Disney Channel 14/2/2021