2 March, 2021

Lịch phát sóng Disney Channel 1/1/2021

Lịch phát sóng Disney Channel 1/1/2021

01:00:00 STAR VS. THE FORCES OF EVIL : CÔNG CHÚA STAR VÀ CUỘC CHIẾN VỚI CÁC THẾ LỰC YÊU QUÁI
06:00:00 PHINEAS AND FERB : PHINEAS VÀ FERB
07:00:00 STAR VS. THE FORCES OF EVIL : CÔNG CHÚA STAR VÀ CUỘC CHIẾN VỚI CÁC THẾ LỰC YÊU QUÁI
08:00:00 DUCKTALES : CHUYỆN NHÀ VỊT
08:50:00 BIG CITY GREENS : NHÀ GREEN RA THÀNH PHỐ LỚN
09:00:00 UPIN & IPIN : UPIN VÀ IPIN
09:30:00 KAITOU JOKER : SIÊU TRỘM JOKER
10:00:00 DISNEY CHANNEL’S EPIC HOLIDAY SHOWDOWN : CUỘC GIẢI CỨU GIÁNG SINH NGOẠN MỤC CỦA DISNEY CHANNEL
11:00:00 MIRACULOUS: TALES OF LADYBUG AND CAT NOIR : VIÊN NGỌC THẦN: CHUYỆN VỀ BỌ RÙA VÀ MÈO MUN
11:30:00 CUPCAKE & DINO: GENERAL SERVICES : CUPCAKE & DINO: DỊCH VỤ TỔNG HỢP
12:00:00 RALPH BREAKS THE INTERNET : RAPH PHÁ THẾ GIỚI ẢO
14:01:00 DISNEY CHANNEL’S EPIC HOLIDAY SHOWDOWN : CUỘC GIẢI CỨU GIÁNG SINH NGOẠN MỤC CỦA DISNEY CHANNEL
15:00:00 AMPHIBIA : THẾ GIỚI LƯỠNG CƯ
15:20:00 DUCKTALES : CHUYỆN NHÀ VỊT
15:40:00 MIRACULOUS: TALES OF LADYBUG AND CAT NOIR : VIÊN NGỌC THẦN: CHUYỆN VỀ BỌ RÙA VÀ MÈO MUN
16:05:00 BIG HERO 6 THE SERIES : SÁU ĐẠI ANH HÙNG
16:30:00 PUCCA: LOVE RECIPE : PUCCA: CÔNG THỨC TÌNH YÊU
17:00:00 RALPH BREAKS THE INTERNET : RAPH PHÁ THẾ GIỚI ẢO
19:00:00 CUPCAKE & DINO: GENERAL SERVICES : CUPCAKE & DINO: DỊCH VỤ TỔNG HỢP
19:30:00 BIG CITY GREENS : NHÀ GREEN RA THÀNH PHỐ LỚN
20:00:00 RALPH BREAKS THE INTERNET : RAPH PHÁ THẾ GIỚI ẢO
22:01:00 DISNEY CHANNEL’S EPIC HOLIDAY SHOWDOWN : CUỘC GIẢI CỨU GIÁNG SINH NGOẠN MỤC CỦA DISNEY CHANNEL
23:00:00 RALPH BREAKS THE INTERNET : RAPH PHÁ THẾ GIỚI ẢO
Lịch phát sóng Disney Channel 1/1/2021