nGày 17/07/2019

Lịch phát sóng Discovery Channel

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh Discovery Channel 24/7.
Discovery là một kênh truyền hình cáp kỹ thuật số và vệ tinh của Mỹ được thành lập bởi John Hendricks và phân phối bởi Discovery Communications.
Discovery Channel là kênh truyền hình được phân phối phổ biến thứ hai trên mạng truyền hình cáp Hoa Kỳ, xếp sau TBS. Ở thời điểm tháng 7 năm 2004 và tháng 3 năm 2012, kênh hiện diện tại 409 triệu hộ gia đình trên toàn thế giới.

Lịch phát sóng Discovery 17/6/2019

00:35:00 TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7) 01:25:00 SURVIVE THAT! : HÃY SỐNG SÓT! 02:15:00 ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S11) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 11) 03:05:00 AMERICAN CHOPPER (S2) : AMERICAN CHOPPER (PHẦN 2) 03:55:00 KINDIG CUSTOMS (S5) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 5) 04:45:00 BODY INVADERS : DỊ …

Read More »

Lịch phát sóng Discovery 16/6/2019

00:35:00 ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S11) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 11) 01:25:00 BODY INVADERS : DỊ VẬT XÂM NHẬP CƠ THỂ 02:15:00 LOBSTERMEN : NHỮNG NGƯỜI ĐÁNH BẮT TÔM 03:05:00 HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16) 03:30:00 HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16) 03:55:00 LEGEND OF CROC …

Read More »

Lịch phát sóng Discovery 15/6/2019

00:35:00 TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7) 01:25:00 SURVIVE THAT! : HÃY SỐNG SÓT! 02:15:00 MURDER BY NUMBERS (S2) : GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT 03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12) 03:30:00 HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15) 03:55:00 TREEHOUSE …

Read More »

Lịch phát sóng Discovery 14/6/2019

00:35:00 AMERICAN CHOPPER (S2) : AMERICAN CHOPPER (PHẦN 2) 01:25:00 KINDIG CUSTOMS (S5) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 5) 02:15:00 STREET OUTLAWS: NEW ORLEANS : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: NEW ORLEANS 03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12) 03:30:00 HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15) …

Read More »

Lịch phát sóng Discovery 13/6/2019

00:35:00 HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16) 01:00:00 HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16) 01:25:00 WORLD’S BIGGEST SHIP : CON TÀU LỚN NHẤT THẾ GIỚI 02:15:00 BODY INVADERS : DỊ VẬT XÂM NHẬP CƠ THỂ 03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12) …

Read More »

Lịch phát sóng Discovery 11/6/2019

00:35:00 LOBSTERMEN : NHỮNG NGƯỜI ĐÁNH BẮT TÔM 01:25:00 PACIFIC WARRIORS : NHỮNG CHIẾN BINH THÁI BÌNH DƯƠNG 02:15:00 LEGEND OF CROC GOLD : HUYỀN THOẠI$0 KHO VÀNG$0 DO CÁ SẤU CANH GiỮ 03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12) 03:30:00 HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15) …

Read More »

Lịch phát sóng Discovery 10/6/2019

00:35:00 TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7) 01:25:00 SURVIVE THAT! : HÃY SỐNG SÓT! 02:15:00 ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S11) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 11) 03:05:00 AMERICAN CHOPPER (S2) : AMERICAN CHOPPER (PHẦN 2) 03:55:00 KINDIG CUSTOMS (S5) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 5) 04:45:00 BODY INVADERS : DỊ …

Read More »

Lịch phát sóng Discovery 9/6/2019

00:35:00 ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S11) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 11) 01:25:00 BODY INVADERS : DỊ VẬT XÂM NHẬP CƠ THỂ 02:15:00 LOBSTERMEN : NHỮNG NGƯỜI ĐÁNH BẮT TÔM 03:05:00 HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16) 03:30:00 HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16) 03:55:00 LEGEND OF CROC …

Read More »