nGày 22/01/2018

Lịch phát sóng Discovery Channel

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh Discovery Channel 24/7.
Discovery là một kênh truyền hình cáp kỹ thuật số và vệ tinh của Mỹ được thành lập bởi John Hendricks và phân phối bởi Discovery Communications.
Discovery Channel là kênh truyền hình được phân phối phổ biến thứ hai trên mạng truyền hình cáp Hoa Kỳ, xếp sau TBS. Ở thời điểm tháng 7 năm 2004 và tháng 3 năm 2012, kênh hiện diện tại 409 triệu hộ gia đình trên toàn thế giới.

Lịch phát sóng Discovery 23/7/2017

00:00 HOUR CHINA 00:25 HOW THINGS WORK 01:20 NAKED AND AFRAID 02:15 KINGS OF THE WILD 03:10 BANGKOK HOOKER 03:35 WILDLIFE DEFENDERS 04:05 SUPERTRUCKERS 05:00 GOLD RUSH 05:55 INCREDIBLE ENGINEERING BLUNDERS : FIXED 06:55 SUPERTRUCKERS 07:55 GOLD RUSH 08:50 INCREDIBLE ENGINEERING BLUNDERS : FIXED 09:45 WHAT COULD POSSIBLY GO WRONG? 10:40 WHEELER DEALERS 11:35 FAST N LOUD : DEMOLITION THEATER …

Read More »

Lịch phát sóng Discovery 22/7/2017

00:00 IMPOSSIBLE ENGINEERING 00:25 THE ISLAND WITH BEAR GRYLLS 01:20 RIVER MONSTERS 02:15 HOW THINGS WORK 03:10 IMPOSSIBLE ENGINEERING 04:05 HOW DO THEY DO IT? 04:30 HOW ITS MADE 05:00 FAST N LOUD 05:55 DIRTY JOBS 06:55 NASAS UNEXPLAINED FILES 07:55 RIVER MONSTERS 08:50 HOW THINGS WORK 09:45 IMPOSSIBLE ENGINEERING 10:40 JUMPCUT ASIA 11:05 FIRST TIME FILMMAKERS : SINGAPORE STORY …

Read More »

Lịch phát sóng Discovery 21/7/2017

00:00 KINDIG CUSTOMS 00:25 STREET OUTLAWS 01:20 WHEELER DEALERS 02:15 FAST N LOUD : DEMOLITION THEATER 03:10 KINDIG CUSTOMS 04:05 HOW DO THEY DO IT? 04:30 HOW ITS MADE 05:00 FAST N LOUD 05:55 DIRTY JOBS 06:55 STREET OUTLAWS 07:55 WHEELER DEALERS 08:50 FAST N LOUD : DEMOLITION THEATER 09:45 KINDIG CUSTOMS 10:40 HOW DO THEY DO IT? 11:05 HOW …

Read More »

Lịch phát sóng Discovery 20/7/2017

00:00 NASAS UNEXPLAINED FILES 00:25 STREET OUTLAWS 01:20 CHAOS CAUGHT ON CAMERA 01:45 CHAOS CAUGHT ON CAMERA 02:15 WHAT COULD POSSIBLY GO WRONG? 03:10 NASAS UNEXPLAINED FILES 04:05 HOW DO THEY DO IT? 04:30 HOW ITS MADE 05:00 FAST N LOUD 05:55 DIRTY JOBS 06:55 STREET OUTLAWS 07:55 CHAOS CAUGHT ON CAMERA 08:20 CHAOS CAUGHT ON CAMERA 08:50 WHAT COULD …

Read More »

Lịch phát sóng Discovery 19/7/2017

00:00 KINGS OF THE WILD 00:25 STREET OUTLAWS 01:20 THE ISLAND WITH BEAR GRYLLS 02:15 NAKED AND AFRAID 03:10 KINGS OF THE WILD 04:05 HOW DO THEY DO IT? 04:30 HOW ITS MADE 05:00 FAST N LOUD 05:55 DIRTY JOBS 06:55 STREET OUTLAWS 07:55 THE ISLAND WITH BEAR GRYLLS 08:50 NAKED AND AFRAID 09:45 KINGS OF THE WILD 10:40 HOW …

Read More »

Lịch phát sóng Discovery 18/7/2017

00:00 GOLD RUSH 00:25 STREET OUTLAWS 01:20 BANGKOK HOOKER 01:45 WILDLIFE DEFENDERS 02:15 SUPERTRUCKERS 03:10 GOLD RUSH 04:05 HOW DO THEY DO IT? 04:30 HOW ITS MADE 05:00 FAST N LOUD 05:55 DIRTY JOBS 06:55 STREET OUTLAWS 07:55 BANGKOK HOOKER 08:20 WILDLIFE DEFENDERS 08:50 SUPERTRUCKERS 09:45 GOLD RUSH 10:40 HOW DO THEY DO IT? 11:05 HOW ITS MADE 11:35 BANGKOK …

Read More »

Lịch phát sóng Discovery 17/7/2017

00:00 TODD SAMPSONS BODY HACK 00:25 STREET OUTLAWS 01:20 IMPOSSIBLE ENGINEERING 02:15 JUMPCUT ASIA 02:40 FIRST TIME FILMMAKERS : SINGAPORE STORY 03:10 INCREDIBLE ENGINEERING BLUNDERS : FIXED 04:05 WHEELER DEALERS 05:00 FAST N LOUD : DEMOLITION THEATER 05:55 KINDIG CUSTOMS 06:55 STREET OUTLAWS 07:55 CHAOS CAUGHT ON CAMERA 08:20 CHAOS CAUGHT ON CAMERA 08:50 WHAT COULD POSSIBLY GO WRONG? 09:45 …

Read More »

Lịch phát sóng Discovery 16/7/2017

00:00 HOUR CHINA 00:25 HOW THINGS WORK 01:20 NAKED AND AFRAID 02:15 STILL ALIVE 03:10 BANGKOK HOOKER 03:35 WILDLIFE DEFENDERS 04:05 SUPERTRUCKERS 05:00 GOLD RUSH 05:55 INCREDIBLE ENGINEERING BLUNDERS : FIXED 06:55 SUPERTRUCKERS 07:55 GOLD RUSH 08:50 INCREDIBLE ENGINEERING BLUNDERS : FIXED 09:45 WHAT COULD POSSIBLY GO WRONG? 10:40 WHEELER DEALERS 11:35 FAST N LOUD : DEMOLITION THEATER 12:30 HOW …

Read More »