nGày 19/11/2017

Lịch phát sóng Discovery Channel

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh Discovery Channel giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng Discovery 17/8/2015

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết Discovery World HD 00:20 WILD ABOUT NEW ZEALAND Episode 2 Discovery World HD 01:10 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S3) Cabin Fever Discovery World HD 02:00 REDWOOD KINGS (S1) Episode 4 Discovery World HD 02:50 THE POOL MASTER Fire And Water Discovery World HD 03:40 THE POOL MASTER Laps Of Luxury Discovery World HD …

Read More »

Lịch phát sóng Discovery 16/8/2015

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết Discovery World HD 00:20 FUTURECAR Episode 4 The Extremes Discovery World HD 01:10 TREEHOUSE MASTERS Treetop Taphouse Discovery World HD 02:00 REDWOOD KINGS (S1) Episode 3 Discovery World HD 02:50 WILD INSTINCT The Ten Million Bats Mystery Discovery World HD 03:40 THE WORLD FROM ABOVE (S3) Episode 3 Discovery World HD 04:05 THE …

Read More »

Lịch phát sóng Discovery 15/8/2015

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết Discovery World HD 00:20 FUTURECAR Episode 3 The Fuel Discovery World HD 01:10 WORLD’S BUSIEST Episode 2 Discovery World HD 02:00 MIGHTY SHIPS (S7) Episode 2 Discovery World HD 02:50 ELEPHANTS IN THE ROOM Elephants In The Room Discovery World HD 03:40 AINSLEY EATS STREETS Episode 2 Discovery World HD 04:30 AGAINST THE …

Read More »

Lịch phát sóng Discovery 14/8/2015

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết Discovery World HD 00:20 FUTURECAR Episode 2 The Brain Discovery World HD 01:10 WILD INSTINCT The Ten Million Bats Mystery Discovery World HD 02:00 THE WORLD FROM ABOVE (S3) Episode 3 Discovery World HD 02:25 THE WORLD FROM ABOVE (S3) Episode 4 Discovery World HD 02:50 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S3) Cabin Fever …

Read More »

Lịch phát sóng Discovery 13/8/2015

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết Discovery World HD 00:20 FUTURECAR The Body Discovery World HD 01:10 HOTELS Hotels De Paris Discovery World HD 02:00 OUT OF THE WILD: VENEZUELA Welcome To The Jungle Discovery World HD 02:50 WATERFRONT CITIES OF THE WORLD (S3) New York City Discovery World HD 03:40 REDWOOD KINGS (S1) Episode 8 Discovery World HD …

Read More »

Lịch phát sóng Discovery 12/8/2015

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết Discovery World HD 00:20 AGAINST THE ELEMENTS Episode 6 Discovery World HD 01:10 VOYAGE OF THE CONTINENTS Asia: The Tectonics Of Life And Death Discovery World HD 02:00 SPICE TRIP Episode 2 Discovery World HD 02:50 TREEHOUSE MASTERS Treetop Taphouse Discovery World HD 03:40 REDWOOD KINGS (S1) Episode 7 Discovery World HD 04:30 …

Read More »

Lịch phát sóng Discovery 11/8/2015

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết Discovery World HD 00:20 WATERFRONT CITIES OF THE WORLD (S3) New York City Discovery World HD 01:10 THE POOL MASTER Fire And Water Discovery World HD 02:00 THE POOL MASTER Laps Of Luxury Discovery World HD 02:50 WILD ABOUT NEW ZEALAND Episode 2 Discovery World HD 03:40 REDWOOD KINGS (S1) Episode 6 Discovery …

Read More »

Lịch phát sóng Discovery 10/8/2015

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết Discovery World HD 00:20 WILD ABOUT NEW ZEALAND Episode 1 Discovery World HD 01:10 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S2 SPECIALS) Family Ties Discovery World HD 02:00 REDWOOD KINGS (S1) Episode 2 Discovery World HD 02:50 THE POOL MASTER Texas-Sized Pool Discovery World HD 03:40 THE POOL MASTER English Garden Pool Discovery World HD …

Read More »