nGày 24/04/2018

Lịch phát sóng Discovery Channel

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh Discovery Channel 24/7.
Discovery là một kênh truyền hình cáp kỹ thuật số và vệ tinh của Mỹ được thành lập bởi John Hendricks và phân phối bởi Discovery Communications.
Discovery Channel là kênh truyền hình được phân phối phổ biến thứ hai trên mạng truyền hình cáp Hoa Kỳ, xếp sau TBS. Ở thời điểm tháng 7 năm 2004 và tháng 3 năm 2012, kênh hiện diện tại 409 triệu hộ gia đình trên toàn thế giới.

Lịch phát sóng Discovery 11/2/2018

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:40 Abalone Wars (S5) The Final Frontier 01:35 Naked And Afraid Xl (S2) The Final Fight 02:30 Worst Vacation Ever Episode 2 02:55 Worst Vacation Ever Episode 1 03:25 Bering Sea Gold (S6) Gold Getters 04:20 Hacking The Wild Curse Of The Jungle 05:15 Weather Gone Viral (S2) Freak Phenomena 06:15 Bering Sea …

Read More »

Lịch phát sóng Discovery 10/2/2018

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:40 The Age Of Aerospace (S2) The First Space War 01:35 How It’s Made (S15) Petanque Balls, Biologic Medicines, Asphalt Pavers, And Basque Espadrilles 02:00 How It’s Made (S15) Leather Basketballs, Flood Gates, Wood Panel Canvases, And Shoelaces 02:30 Impossible Engineering (S3) Antarctica Ice Base 03:25 How Do They Do It? (S9) Episode …

Read More »

Lịch phát sóng Discovery 9/2/2018

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:40 Wheeler Dealers (S11) Jaguar XJC 01:35 Kindig Customs (S4) It’s Getting Hot in Here 02:30 Diesel Brothers Somersault (Part 1 Of 116) 03:25 How Do They Do It? (S9) Episode 9 03:50 How It’s Made (S13) Fishing Line, Industrial Mixers, Natural Baking Soda, And Tow Trucks 04:20 Mythbusters (S8) Blue Ice 05:15 …

Read More »

Lịch phát sóng Discovery 8/2/2018

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:40 Inside The Superstorm: Alaska. Inside The Superstorm: Alaska. 01:35 You Have Been Warned (S5) Episode 1 02:30 Body Bizarre (S5) Episode 10 03:25 How Do They Do It? (S9) Episode 8 03:50 How It’s Made (S13) Led Stage Lights, Apple Cider, Chemical Tank Trailers, And Stone Floors 04:20 Supercar Superbuild (S2) Mini …

Read More »

Lịch phát sóng Discovery 7/2/2018

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:40 Treasure Quest: Snake Island (S2) Episode 4 01:35 Abalone Wars (S5) The Final Frontier 02:30 Naked And Afraid Xl (S2) The Final Fight 03:25 How Do They Do It? (S9) Episode 7 03:50 How It’s Made (S13) Grammy Awards, Bike Lights, Above-Ground Pools, And Foldable Solar Panels 04:20 Supercar Superbuild (S2) AUDI …

Read More »

Lịch phát sóng Discovery 6/2/2018

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:40 Worst Vacation Ever Episode 2 01:05 Worst Vacation Ever Episode 1 01:35 Bering Sea Gold (S6) Gold Getters 02:30 Hacking The Wild Curse Of The Jungle 03:25 How Do They Do It? (S9) Episode 6 03:50 How It’s Made (S14) Episode 26 04:20 Supercar Superbuild (S2) Porsche 911 05:15 Weather Gone Viral …

Read More »

Lịch phát sóng Discovery 5/2/2018

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:40 The Age Of Aerospace Episode 5 01:35 How It’s Made (S15) Bistro Sets, Letterpress Printing, Bamboo Lights, & Asphalt Compactors 02:00 How It’s Made (S15) Technological Corks, Zinc Gutters, Traditional Basque Ham, And Chisteras 02:30 Impossible Engineering (S3) The Invincible Tower 03:25 Wheeler Dealers (S11) Ford Thunderbird 04:20 Kindig Customs (S4) Episode …

Read More »

Lịch phát sóng Discovery 4/2/2018

CHÀO MỪNG ĐẾN…/WELCOME TO… 00:55 – 01:55 HÀNH TRÌNH ĐẾN ABU DHABI/PASSAGE TO ABU DHABI 01:55 – 02:55 TUYỆT ĐỈNH HOANG DÃ/ABSOLUTE WILD 02:55 – 03:55 TRIỂN VỌNG HÀN QUỐC/KOREA NEXT 03:55 – 04:55 NHẬT BẢN SIÊU CƯỜNG/SUPER JAPAN 04:55 – 05:55 TUYỆT ĐỈNH HOANG DÃ/ABSOLUTE WILD 05:55 – 06:55 ẤN ĐỘ MỚI ĐẦY SÁNG TẠO/THE NEW CREATIVE INDIA 06:55 …

Read More »