Lịch phát sóng Discovery Channel

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu Discovery Channel

Lịch phát sóng Discovery 6/7/2020

Lịch phát sóng Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 MYSTERIES OF THE DEEP : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM 01:25:00 MYTHBUSTERS (S11) : ĐỘI KHÁM PHÁ BÍ ẨN (PHẦN 11) 02:15:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN 02:40:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN 03:05:00 AARON NEEDS A JOB : AARON CẦN VIỆC LÀM 03:55:00 CAR KINGS : NHỮNG ÔNG HOÀNG …

Read More »

Lịch phát sóng Discovery 5/7/2020

Lịch phát sóng Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:10:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN 00:35:00 THE BERMUDA TRIANGLE : LỜI NGUYỀN CỦA TAM GIÁC BERMUDA 01:25:00 EXPEDITION ASIA WITH RYAN PYLE : THÁM HIỂM CHÂU Á CÙNG RYAN PYLE 02:15:00 ROB RIGGLE: GLOBAL INVESTIGATOR : ROB RIGGLE: NHÀ ĐIỀU TRA TOÀN CẦU 03:05:00 THE BERMUDA TRIANGLE : LỜI NGUYỀN CỦA TAM GIÁC BERMUDA 03:55:00 …

Read More »

Lịch phát sóng Discovery 4/7/2020

Lịch phát sóng Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 BODY BIZARRE (S6) : CƠ THỂ KỲ LẠ (PHẦN 6) 01:25:00 TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 4) 02:15:00 EVIL TALKS: CHILLING CONFESSIONS : NHỮNG CUỘC NÓI CHUYỆN ĐỘC ĐỊA: NHỮNG LỜI TỰ THÚ RỢN NGƯỜI 03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15) 03:30:00 HOW …

Read More »

Lịch phát sóng Discovery 3/7/2020

Lịch phát sóng Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 AARON NEEDS A JOB : AARON CẦN VIỆC LÀM 01:25:00 CAR KINGS : NHỮNG ÔNG HOÀNG Ô TÔ 02:15:00 DIRTY MUDDER TRUCKERS : CÁC TAY ĐUA XE TẢI LỘI BÙN CỰ PHÁCH 03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15) 03:30:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11) …

Read More »

Lịch phát sóng Discovery 2/7/2020

Lịch phát sóng Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 THE BERMUDA TRIANGLE : LỜI NGUYỀN CỦA TAM GIÁC BERMUDA 01:25:00 MYSTERIES OF THE DEEP : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM 02:15:00 MYTHBUSTERS (S11) : ĐỘI KHÁM PHÁ BÍ ẨN (PHẦN 11) 03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15) 03:30:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN …

Read More »

Lịch phát sóng Discovery 1/7/2020

Lịch phát sóng Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN 01:00:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN 01:25:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6) 02:15:00 EXPEDITION ASIA WITH RYAN PYLE : THÁM HIỂM CHÂU Á CÙNG RYAN PYLE 03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15) …

Read More »

Lịch phát sóng Discovery 30/6/2020

Lịch phát sóng Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 ROB RIGGLE: GLOBAL INVESTIGATOR : ROB RIGGLE: NHÀ ĐIỀU TRA TOÀN CẦU 01:25:00 ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S9) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 9) 02:15:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10) 03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15) 03:30:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ …

Read More »

Lịch phát sóng Discovery 29/6/2020

Lịch phát sóng Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 DIRTY JOBS (S5) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN (PHẦN 5) 01:25:00 MYTHBUSTERS (S11) : ĐỘI KHÁM PHÁ BÍ ẨN (PHẦN 11) 02:15:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 LỜI KHUYÊN SINH TỒN 02:40:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 LỜI KHUYÊN SINH TỒN 03:05:00 AARON NEEDS A JOB : AARON CẦN VIỆC LÀM 03:55:00 CAR KINGS : …

Read More »