nGày 20/08/2018

Lịch phát sóng Discovery Channel

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh Discovery Channel 24/7.
Discovery là một kênh truyền hình cáp kỹ thuật số và vệ tinh của Mỹ được thành lập bởi John Hendricks và phân phối bởi Discovery Communications.
Discovery Channel là kênh truyền hình được phân phối phổ biến thứ hai trên mạng truyền hình cáp Hoa Kỳ, xếp sau TBS. Ở thời điểm tháng 7 năm 2004 và tháng 3 năm 2012, kênh hiện diện tại 409 triệu hộ gia đình trên toàn thế giới.

Lịch phát sóng Discovery 24/8/2018

00:00 NIGHTMARE NEXT DOOR (S4) 00:40 JDM LEGENDS 01:35 GOBLIN WORKS GARAGE 02:30 STREET OUTLAWS : NO PREP KINGS 03:25 HOW DO THEY DO IT? (S10) 03:50 HOW ITS MADE (S13) 04:20 WHAT ON EARTH? (S3) 05:15 MANHUNT WITH JOEL LAMBERT (S2) 06:15 TWIN TURBOS 07:15 JDM LEGENDS 08:10 GOBLIN WORKS GARAGE 09:05 STREET OUTLAWS : NO PREP KINGS 10:00 …

Read More »

Lịch phát sóng Discovery 23/8/2018

00:00 NIGHTMARE NEXT DOOR (S4) 00:40 YOU HAVE BEEN WARNED (S4) 01:35 WHAT COULD POSSIBLY GO WRONG? 02:30 FIRST IN HUMAN 03:25 HOW DO THEY DO IT? (S10) 03:50 HOW ITS MADE (S13) 04:20 WHAT ON EARTH? (S3) 05:15 MANHUNT WITH JOEL LAMBERT (S2) 06:15 TWIN TURBOS 07:15 YOU HAVE BEEN WARNED (S4) 08:10 WHAT COULD POSSIBLY GO WRONG? 09:05 …

Read More »

Lịch phát sóng Discovery 22/8/2018

00:00 NIGHTMARE NEXT DOOR (S4) 00:40 RUNNING WILD WITH BEAR GRYLLS (S2) 01:35 HARD TO KILL 02:30 NAKED AND AFRAID (S4) 03:25 HOW DO THEY DO IT? (S10) 03:50 HOW ITS MADE (S13) 04:20 WHAT ON EARTH? (S3) 05:15 MANHUNT WITH JOEL LAMBERT (S2) 06:15 TWIN TURBOS 07:15 RUNNING WILD WITH BEAR GRYLLS (S2) 08:10 HARD TO KILL 09:05 NAKED …

Read More »

Lịch phát sóng Discovery 21/8/2018

00:00 NIGHTMARE NEXT DOOR (S4) 00:40 BERING SEA GOLD (S7) 01:35 GOLD RUSH 8 (SPECIALS) (S8) 02:00 BLADE BROTHERS 02:30 CATCHING MONSTERS 03:25 HOW DO THEY DO IT? (S10) 03:50 HOW ITS MADE (S13) 04:20 WHAT ON EARTH? (S3) 05:15 MANHUNT WITH JOEL LAMBERT (S2) 06:15 TWIN TURBOS 07:15 BERING SEA GOLD (S7) 08:10 GOLD RUSH 8 (SPECIALS) (S8) 08:35 …

Read More »

Lịch phát sóng Discovery 20/8/2018

00:40:00BUILDING GIANTS : XÂY DỰNG NHỮNG CÔNG TRÌNH KHỔNG LỒ 01:35:00CODES AND CONSPIRACIES (S3) : MẬT MÃ VÀ ÂM MƯU (PHẦN 3) 02:30:00X-RAY MEGA AIRPORT : KHÁM PHÁ SÂN BAY SIÊU LỚN 03:25:00JDM LEGENDS : JDM LEGENDS 04:20:00GOBLIN WORKS GARAGE : XƯỞNG CHẾ TẠO XE GOBLIN WORKS 05:15:00MANHUNT WITH JOEL LAMBERT (S2) : SĂN NGƯỜI CÙNG JOEL LAMBERT PHẦN 2 …

Read More »

Lịch phát sóng Discovery 19/8/2018

00:40:00HARD TO KILL : NGOAN CƯỜNG 01:35:00NAKED AND AFRAID (S4) : TRẦN TRỤI VÀ SỢ HÃI (PHẦN 4) 02:30:00BERING SEA GOLD (S7) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 7) 03:25:00GOLD RUSH 8 (SPECIALS) (S8) : TÌM VÀNG (PHẦN 8): TẬP ĐẶC BIỆT 04:20:00COOPER’S TREASURE : KHO BÁU CỦA COOPER 05:15:00MANHUNT WITH JOEL LAMBERT (S2) : SĂN NGƯỜI CÙNG JOEL …

Read More »

Lịch phát sóng Discovery 18/8/2018

00:40:00BUILDING GIANTS : XÂY DỰNG NHỮNG CÔNG TRÌNH KHỔNG LỒ 01:35:00CODES AND CONSPIRACIES (S3) : MẬT MÃ VÀ ÂM MƯU (PHẦN 3) 02:30:00X-RAY MEGA AIRPORT : KHÁM PHÁ SÂN BAY SIÊU LỚN 03:25:00HOW DO THEY DO IT? (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10) 03:50:00HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13) 04:20:00WHAT ON EARTH? (S3) …

Read More »

Lịch phát sóng Discovery 17/8/2018

00:40:00JDM LEGENDS : JDM LEGENDS 01:35:00GOBLIN WORKS GARAGE : XƯỞNG CHẾ TẠO XE GOBLIN WORKS 02:30:00STREET OUTLAWS: NO PREP KINGS : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: ÔNG HOÀNG TRÊN ĐƯỜNG THÔ 03:25:00HOW DO THEY DO IT? (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10) 03:50:00HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12) 04:20:00WHAT ON EARTH? (S3) : …

Read More »