6 March, 2021

Lịch phát sóng Discovery Channel

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu Discovery Channel

Lịch phát sóng Discovery 8/3/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 FUKUSHIMA: AREA RESTRICTED : FUKUSHIMA: VÙNG CẤM 01:25:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4) 02:15:00 MAROONED WITH ED STAFFORD (S2) : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD (PHẦN 2) 03:05:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4) 03:55:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) – EP1 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 7/3/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 THE VACCINE: CONQUERING COVID : VẮC-XIN: CHINH PHỤC COVID 01:25:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 8) 02:15:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16) 03:05:00 THE VACCINE: CONQUERING COVID : VẮC-XIN: CHINH PHỤC COVID 03:55:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S2) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 6/3/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU 01:00:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU 01:25:00 TESLA’S DEATH RAY: A MURDER DECLASSIFIED : TRONG TẦM NGẮM CỦA HITLER 02:15:00 THE PERFECT MURDER : VỤ GIẾT NGƯỜI HOÀN HẢO 03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12) …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 5/3/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4) 01:25:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) – EP1 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (P 02:15:00 DEADLIEST CATCH (S16) – Into The Red : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16) 03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 4/3/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 THE VACCINE: CONQUERING COVID : VẮC-XIN: CHINH PHỤC COVID 01:25:00 KINGS OF THE WILD : NHỮNG VỊ CHÚA TỂ CỦA THIÊN NHIÊN HOANG DÃ 02:15:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4) 03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12) 03:30:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 3/3/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 MAROONED WITH ED STAFFORD (S2) : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD (PHẦN 2) 01:25:00 MANHUNT WITH JOEL LAMBERT : SĂN NGƯỜI CÙNG JOEL LAMBERT 02:15:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 8) 03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12) 03:30:00 HOW IT’S MADE (S11) …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 2/3/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16) 01:25:00 BERING SEA GOLD (S9) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 9) 02:15:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S2) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN (PHẦN 2) 03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12) 03:30:00 …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 1/3/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 KINGS OF THE WILD : NHỮNG VỊ CHÚA TỂ CỦA THIÊN NHIÊN HOANG DÃ 01:25:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4) 02:15:00 MAROONED WITH ED STAFFORD (S2) : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD (PHẦN 2) 03:05:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4) 03:55:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT …

Chi tiết