3 December, 2020

Lịch phát sóng Discovery Channel

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu Discovery Channel

Lịch phát sóng Discovery 6/12/2020

Lịch phát sóng Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 KILLER OUTBREAKS : NHỮNG BỆNH DỊCH CHẾT NGƯỜI 01:25:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD 02:15:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16) 03:05:00 KILLER OUTBREAKS : NHỮNG BỆNH DỊCH CHẾT NGƯỜI 03:55:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S3) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 3) …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 5/12/2020

Lịch phát sóng Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7) 01:25:00 JUNGLE GOLD : ĐÀO VÀNG TRONG RỪNG 02:15:00 A CRIME TO REMEMBER (S4) : TỘI ÁC ĐÁNG NHỚ (PHẦN 4) 03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15) 03:30:00 HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 4/12/2020

Lịch phát sóng Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 ANT ANSTEAD MASTER MECHANIC : THỢ MÁY BẬC THẦY ANT ANSTEAD 01:00:00 ANT ANSTEAD MASTER MECHANIC : THỢ MÁY BẬC THẦY ANT ANSTEAD 01:25:00 FAST N’ LOUD (S6) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 6) 02:15:00 STREET OUTLAWS: MEMPHIS (S2) : CÁC TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: MEMPHIS (PHẦN 2) 03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 3/12/2020

Lịch phát sóng Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 KILLER OUTBREAKS : NHỮNG BỆNH DỊCH CHẾT NGƯỜI 01:25:00 FISH OR DIE : SỐNG CHẾT CÙNG ĐAM MÊ CÂU CÁ 02:15:00 TREASURE QUEST: SNAKE ISLAND (S2) : SĂN LÙNG KHO BÁU: ĐẢO RẮN (MÙA 2) 03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15) 03:30:00 HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 2/12/2020

Lịch phát sóng Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 EXPEDITION TO THE EDGE : HÀNH TRÌNH ĐẾN BẮC CỰC 01:25:00 100 DAYS WILD : 100 NGÀY Ở MIỀN HOANG DÃ 02:15:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD 03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15) 03:30:00 HOW IT’S MADE (S16) : …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 1/12/2020

Lịch phát sóng Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16) 01:25:00 BERING SEA GOLD (S9) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 9) 02:15:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S3) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 3) 03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15) 03:30:00 HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 30/11/2020

Lịch phát sóng Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER 01:25:00 TREASURE QUEST: SNAKE ISLAND : SĂN LÙNG KHO BÁU: ĐẢO RẮN 02:15:00 EXPEDITION TO THE EDGE : HÀNH TRÌNH ĐẾN BẮC CỰC 03:05:00 ANT ANSTEAD MASTER MECHANIC : THỢ MÁY BẬC THẦY ANT ANSTEAD 03:30:00 ANT ANSTEAD MASTER MECHANIC : THỢ MÁY BẬC THẦY ANT ANSTEAD 03:55:00 …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 29/11/2020

Lịch phát sóng Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 KILLER OUTBREAKS : NHỮNG BỆNH DỊCH CHẾT NGƯỜI 01:25:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD 02:15:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16) 03:05:00 KILLER OUTBREAKS : NHỮNG BỆNH DỊCH CHẾT NGƯỜI 03:55:00 SHARK TRIP EAT PREY CHUM 05:35:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO …

Chi tiết