18 September, 2020

Lịch phát sóng Discovery Channel

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu Discovery Channel

Lịch phát sóng Discovery 21/9/2020

Lịch phát sóng Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 HACKING THE WILD : THÂM NHẬP VÀO NƠI HOANG DÃ 01:25:00 WORLD’S BIGGEST SHIP : CON TÀU LỚN NHẤT THẾ GIỚI 02:15:00 DINO HUNTERS : THỢ SĂN KHỦNG LONG 03:05:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15) 03:55:00 SPEED IS THE NEW BLACK (S2) : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI (PHẦN 2) 04:45:00 STREET …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 20/9/2020

Lịch phát sóng Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 WEATHER TOP TENS : 10 HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT KỲ LẠ NHẤT 01:25:00 DOWN TO EARTH WITH ZAC EFRON : VÌ TRÁI ĐẤT$0 NGƯỜI DẪN: ZAC EFRON 02:15:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16) 03:55:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10) 04:45:00 WORLD’S BIGGEST SHIP : CON TÀU LỚN NHẤT THẾ GIỚI 05:35:00 …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 19/9/2020

Lịch phát sóng Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2) 01:00:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2) 01:25:00 FRONTIER BORNEO : BIÊN GIỚI BORNEO 01:50:00 FRONTIER BORNEO : BIÊN GIỚI BORNEO 02:15:00 IS O.J. INNOCENT? THE MISSING EVIDENCE : LiỆU O.J CÓ VÔ TỘI? BẰNG CHỨNG CÒN …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 18/9/2020

Lịch phát sóng Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15) 01:25:00 SPEED IS THE NEW BLACK (S2) : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI (PHẦN 2) 02:15:00 STREET OUTLAWS: FASTEST IN AMERICA : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: NHỮNG TAY ĐUA NHANH NHẤT NƯỚC MỸ 03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 17/9/2020

Lịch phát sóng Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 WEATHER TOP TENS : 10 HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT KỲ LẠ NHẤT 01:25:00 HACKING THE WILD : THÂM NHẬP VÀO NƠI HOANG DÃ 02:15:00 WORLD’S BIGGEST SHIP : CON TÀU LỚN NHẤT THẾ GIỚI 03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12) 03:30:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 16/9/2020

Lịch phát sóng Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 DINO HUNTERS : THỢ SĂN KHỦNG LONG 01:25:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6) 02:15:00 DOWN TO EARTH WITH ZAC EFRON : VÌ TRÁI ĐẤT$0 NGƯỜI DẪN: ZAC EFRON 03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12) 03:30:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 15/9/2020

Lịch phát sóng Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16) 02:15:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10) 03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12) 03:30:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14) 03:55:00 MAN VS. WILD (S4) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 14/9/2020

Lịch phát sóng Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 HACKING THE WILD : THÂM NHẬP VÀO NƠI HOANG DÃ 01:25:00 WORLD’S BIGGEST SHIP : CON TÀU LỚN NHẤT THẾ GIỚI 02:15:00 DINO HUNTERS : THỢ SĂN KHỦNG LONG 03:05:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15) 03:55:00 SPEED IS THE NEW BLACK (S2) : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI (PHẦN 2) 04:45:00 STREET …

Chi tiết