6:34 AM - 18/09/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 8/9/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 8/9/2021

00:35:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S4) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER (PHẦN 4)
01:25:00 DINO HUNTERS : THỢ SĂN KHỦNG LONG
02:15:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (SPECIALS) (S9) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 9) (ĐẶC BIỆT)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S7) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 7)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
03:55:00 ROB RIGGLE: GLOBAL INVESTIGATOR : ROB RIGGLE: NHÀ ĐIỀU TRA TOÀN CẦU
04:45:00 GOLD RUSH (S4) : TÌM VÀNG (PHẦN 4)
05:35:00 DINO HUNTERS : THỢ SĂN KHỦNG LONG
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S7) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 7)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
07:25:00 ROB RIGGLE: GLOBAL INVESTIGATOR : ROB RIGGLE: NHÀ ĐIỀU TRA TOÀN CẦU
08:15:00 FINDING ESCOBAR’S MILLIONS (S2) – Family Jewels : ĐI TÌM TIỀN TRIỆU CỦA ESCOBAR (PHẦN 2)
09:05:00 GOLD RUSH: FREDDY DODGE’S MINE RESCUE : TÌM VÀNG: FREDDY DODGE GIẢI CỨU KHU MỎ
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S7) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 7)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
10:45:00 ROB RIGGLE: GLOBAL INVESTIGATOR : ROB RIGGLE: NHÀ ĐIỀU TRA TOÀN CẦU
11:35:00 FINDING ESCOBAR’S MILLIONS (S2) – Family Jewels : ĐI TÌM TIỀN TRIỆU CỦA ESCOBAR (PHẦN 2)
12:25:00 GOLD RUSH: FREDDY DODGE’S MINE RESCUE : TÌM VÀNG: FREDDY DODGE GIẢI CỨU KHU MỎ
13:15:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S4) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER (PHẦN 4)
14:05:00 DINO HUNTERS : THỢ SĂN KHỦNG LONG
14:55:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (SPECIALS) (S9) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 9) (ĐẶC BIỆT)
15:45:00 MAN VS. WILD (S3) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 3)
16:35:00 MAN VS. WILD (S3) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 3)
17:25:00 MAN VS. WILD (S3) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 3)
18:15:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) – Ep1 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦ
19:10:00 GOLD RUSH: FREDDY DODGE’S MINE RESCUE : TÌM VÀNG: FREDDY DODGE GIẢI CỨU KHU MỎ
20:05:00 JUNGLE GOLD : ĐÀO VÀNG TRONG RỪNG
21:00:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE (S2) : TỶ PHÚ NGẦM (PHẦN 2)
22:50:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S5) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 5)
23:45:00 GOLD RUSH: FREDDY DODGE’S MINE RESCUE : TÌM VÀNG: FREDDY DODGE GIẢI CỨU KHU MỎ
Lịch phát sóng Discovery Channel 8/9/2021