2:43 PM - 20/10/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 8/8/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 8/8/2021

00:35:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE (S2) : TỶ PHÚ NGẦM (PHẦN 2)
01:25:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S9) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 9)
02:15:00 DEADLIEST CATCH (S17) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 17)
03:05:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE (S2) : TỶ PHÚ NGẦM (PHẦN 2)
03:55:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11)
04:45:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S5) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 5)
05:35:00 DEADLIEST CATCH (S17) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 17)
06:35:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11)
07:25:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S9) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 9)
08:15:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
09:05:00 REACHING THE SKY : VƯƠN TỚI BẦU TRỜI
09:55:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 16)
10:45:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
11:35:00 FINDING ESCOBAR’S MILLIONS (S2) – Ep5 : ĐI TÌM TIỀN TRIỆU CỦA ESCOBAR (PHẦN 2)
12:25:00 TRUTH BEHIND THE MOON LANDING – Ep2 : SỰ THẬT VỀ VIỆC ĐÁP XUỐNG MẶT TRĂNG
13:15:00 INVISIBLE KILLERS – Ep1 : SÁT NHÂN VÔ HÌNH
14:05:00 IN INNER MONGOLIA_TheSongOfChina’sGrasslands : Ở NỘI MÔNG
14:55:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) 1 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN
15:45:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S2) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER (PHẦN 2)
16:35:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN 2)
17:25:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN 2)
18:15:00 REACHING THE SKY : VƯƠN TỚI BẦU TRỜI
19:10:00 GOLD RUSH: FREDDY DODGE’S MINE RESCUE : TÌM VÀNG: FREDDY DODGE GIẢI CỨU KHU MỎ
20:05:00 THE DAY I RAN CHINA (S2) : VÌ TƯƠNG LAI CHINH PHỤC TRUNG QUỐC
21:00:00 REACHING THE SKY : VƯƠN TỚI BẦU TRỜI
21:55:00 DUAL SURVIVAL (S4) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 4)
22:50:00 COPS & COYOTES (S2) : CẢNH SÁT VÀ SÓI HOANG (PHẦN 2)
23:45:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE (S2) : TỶ PHÚ NGẦM (PHẦN 2)
Lịch phát sóng Discovery Channel 8/8/2021