11:35 PM - 24/10/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 6/10/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 6/10/2021

00:35:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S4) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER (PHẦN 4)
01:25:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
02:15:00 DINO HUNTERS (S2) : THỢ SĂN KHỦNG LONG (PHẦN 2)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S9) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 9)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
03:55:00 MAD DOG MADE : ĐỒ TỰ CHẾ CỦA CHÓ ĐIÊN
04:45:00 THE VERY EDGE OF CHINA : VÙNG BIÊN TRUNG QUỐC
05:35:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S5) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 5)
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S9) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 9)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
07:25:00 MAD DOG MADE : ĐỒ TỰ CHẾ CỦA CHÓ ĐIÊN
08:15:00 SUPERCAR SUPERBUILD : SIÊU XE: SIÊU CẤU TẠO
09:05:00 THE VERY EDGE OF CHINA : VÙNG BIÊN TRUNG QUỐC
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S9) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 9)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
10:45:00 MAD DOG MADE : ĐỒ TỰ CHẾ CỦA CHÓ ĐIÊN
11:35:00 SUPERCAR SUPERBUILD : SIÊU XE: SIÊU CẤU TẠO
12:25:00 ABALONE WARS (S5) : CUỘC CHIẾN BÀO NGƯ (PHẦN 5)
13:15:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S4) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER (PHẦN 4)
14:05:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
14:55:00 DINO HUNTERS (S2) : THỢ SĂN KHỦNG LONG (PHẦN 2)
15:45:00 MAN VS. WILD : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
16:35:00 MAN VS. WILD : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
17:25:00 MAN VS. WILD : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
18:15:00 SUPERCAR SUPERBUILD : SIÊU XE: SIÊU CẤU TẠO
19:10:00 MASTER CLASS : KÝ SỰ HỌC NGHỆ
19:35:00 MASTER CLASS : KÝ SỰ HỌC NGHỆ
20:05:00 JUNGLE GOLD : ĐÀO VÀNG TRONG RỪNG
21:00:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE (S2) : TỶ PHÚ NGẦM (PHẦN 2)
22:50:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S5) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 5)
23:45:00 ABALONE WARS (S5) : CUỘC CHIẾN BÀO NGƯ (PHẦN 5)
Lịch phát sóng Discovery Channel 6/10/2021