3 August, 2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 4/7/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 4/7/2021

00:35:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE: COMEBACK CITY : TỶ PHÚ NGẦM: TRỞ LẠI THÀNH PHỐ
01:25:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S9) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 9)
02:15:00 MYSTERY AT BLIND FROG RANCH : BÍ ẨN Ở TRANG TRẠI ẾCH MÙ
03:05:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE: COMEBACK CITY : TỶ PHÚ NGẦM: TRỞ LẠI THÀNH PHỐ
03:55:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11)
04:45:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (SPECIALS) (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4) (ĐẶC BIỆT)
05:35:00 MYSTERY AT BLIND FROG RANCH : BÍ ẨN Ở TRANG TRẠI ẾCH MÙ
06:35:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11)
07:25:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S9) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 9)
08:15:00 BERING SEA GOLD (S8) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 8)
09:05:00 MAN VS BEAR : NGƯỜI ĐỌ VỚI GẤU
09:55:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
10:45:00 TETHERED : RÀNG BUỘC
11:35:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S3) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER (PHẦN 3)
12:25:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S3) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER (PHẦN 3)
13:15:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S3) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER (PHẦN 3)
14:05:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S3) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER (PHẦN 3)
14:55:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S3) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER (PHẦN 3)
15:45:00 CODES AND CONSPIRACIES (S2) : MẬT MÃ VÀ ÂM MƯU (PHẦN 2)
16:35:00 CODES AND CONSPIRACIES (S2) : MẬT MÃ VÀ ÂM MƯU (PHẦN 2)
17:25:00 CODES AND CONSPIRACIES (S2) : MẬT MÃ VÀ ÂM MƯU (PHẦN 2)
18:15:00 MAN VS BEAR : NGƯỜI ĐỌ VỚI GẤU
19:10:00 TETHERED : RÀNG BUỘC
20:05:00 TBA
21:00:00 MAN VS BEAR : NGƯỜI ĐỌ VỚI GẤU
21:55:00 DUAL SURVIVAL (S4) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 4)
22:50:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
23:15:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
23:45:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE: COMEBACK CITY : TỶ PHÚ NGẦM: TRỞ LẠI THÀNH PHỐ
Lịch phát sóng Discovery Channel 4/7/2021