11:16 PM - 24/10/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 4/10/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 4/10/2021

01:25:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S5) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 5)
02:15:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S4) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER (PHẦN 4)
03:05:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 16)
03:55:00 INVISIBLE KILLERS : SÁT NHÂN VÔ HÌNH
04:45:00 HOW SILK RAILROAD WORKS : HOẠT ĐỘNG CỦA TUYẾN TÀU CON ĐƯỜNG TƠ LỤA
05:35:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S4) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER (PHẦN 4)
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S9) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 9)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
07:25:00 MAD DOG MADE : ĐỒ TỰ CHẾ CỦA CHÓ ĐIÊN
08:15:00 IN INNER MONGOLIA_TheSongOfChina’sGrasslands : Ở NỘI MÔNG
09:05:00 HOW SILK RAILROAD WORKS : HOẠT ĐỘNG CỦA TUYẾN TÀU CON ĐƯỜNG TƠ LỤA
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S9) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 9)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
10:45:00 MAD DOG MADE : ĐỒ TỰ CHẾ CỦA CHÓ ĐIÊN
11:35:00 IN INNER MONGOLIA_TheSongOfChina’sGrasslands : Ở NỘI MÔNG
12:25:00 ABALONE WARS (S5) : CUỘC CHIẾN BÀO NGƯ (PHẦN 5)
13:15:00 TED BUNDY: MIND OF A MONSTER : TED BUNDY: TÂM TRÍ CỦA MỘT TÊN QUÁI VẬT
14:05:00 FRONTIER BORNEO : BIÊN GIỚI BORNEO
14:30:00 FRONTIER BORNEO : BIÊN GIỚI BORNEO
14:55:00 JUNGLE GOLD : ĐÀO VÀNG TRONG RỪNG
15:45:00 DUAL SURVIVAL : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 2)
16:35:00 DUAL SURVIVAL : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 2)
17:25:00 DUAL SURVIVAL : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 2)
18:15:00 SUPERCAR SUPERBUILD : SIÊU XE: SIÊU CẤU TẠO
19:10:00 SMART CHINA: FRONTIER OF SCIENCE (S3) : TRUNG QUỐC THÔNG MINH: MẶT TRẬN KHOA HỌC (PHẦN 3)
20:05:00 DEADLIEST CATCH (S17) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 17)
21:00:00 DEADLIEST CATCH (S17) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 17)
21:55:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
22:50:00 DEADLIEST CATCH: BLOODLINE (S2) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP: HUYẾT THỐNG
23:45:00 ABALONE WARS (S5) : CUỘC CHIẾN BÀO NGƯ (PHẦN 5)
Lịch phát sóng Discovery Channel 4/10/2021