10:12 PM - 24/10/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 3/10/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 3/10/2021

00:35:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 16)
01:25:00 DREAM JOBS WITH CHRIS HOY : CÔNG VIỆC TRONG MƠ$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: CHRIS HOY
01:50:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC
02:15:00 KINDIG CUSTOMS (S4) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 4)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S7) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 7)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
03:55:00 TOP HOOKER : THỢ CÂU CÁ ĐỈNH CAO
04:45:00 DREAM JOBS WITH CHRIS HOY : CÔNG VIỆC TRONG MƠ$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: CHRIS HOY
05:10:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC
05:35:00 GOLD RUSH (S4) : TÌM VÀNG (PHẦN 4)
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S7) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 7)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
07:25:00 TOP HOOKER : THỢ CÂU CÁ ĐỈNH CAO
08:15:00 CRIKEY! IT’S SHARK WEEK : CHÚA ƠI, TUẦN LỄ CÁ MẬP ĐẾN RỒI!
09:05:00 TIFFANY HADDISH DOES SHARK WEEK : TIFFANY HADDISH THAM GIA TUẦN LỄ CÁ MẬP
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S7) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 7)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
10:45:00 TOP HOOKER : THỢ CÂU CÁ ĐỈNH CAO
11:35:00 CRIKEY! IT’S SHARK WEEK : CHÚA ƠI, TUẦN LỄ CÁ MẬP ĐẾN RỒI!
12:25:00 TIFFANY HADDISH DOES SHARK WEEK : TIFFANY HADDISH THAM GIA TUẦN LỄ CÁ MẬP
13:15:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 16)
14:05:00 DREAM JOBS WITH CHRIS HOY : CÔNG VIỆC TRONG MƠ$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: CHRIS HOY
14:30:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC
14:55:00 KINDIG CUSTOMS (S4) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 4)
15:45:00 MAN VS. WILD (S2) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 2)
16:35:00 MAN VS. WILD (S2) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 2)
17:25:00 MAN VS. WILD (S2) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 2)
18:15:00 BERING SEA GOLD (S10) – Ep4 : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
19:10:00 TIFFANY HADDISH DOES SHARK WEEK : TIFFANY HADDISH THAM GIA TUẦN LỄ CÁ MẬP
20:05:00 FINDING ESCOBAR’S MILLIONS (S2) : ĐI TÌM TIỀN TRIỆU CỦA ESCOBAR (PHẦN 2)
21:00:00 DIANA: TRAGEDY OR TREASON? : DIANA: THẢM KỊCH HAY SỰ PHẢN BỘI?
21:55:00 TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 4)
22:50:00 MYSTERIES OF THE MISSING : BÍ ẨN CỦA VỤ MẤT TÍCH
23:45:00 TIFFANY HADDISH DOES SHARK WEEK : TIFFANY HADDISH THAM GIA TUẦN LỄ CÁ MẬP
Lịch phát sóng Discovery Channel 3/10/2021