9:43 PM - 21/09/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 27/8/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 27/8/2021

00:35:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 16)
01:25:00 DREAM JOBS WITH CHRIS HOY : CÔNG VIỆC TRONG MƠ$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: CHRIS HOY
01:50:00 HARD CELL : PIN KHỦNG
02:15:00 KINDIG CUSTOMS (S4) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 4)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S7) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 7)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
03:55:00 TOP HOOKER : THỢ CÂU CÁ ĐỈNH CAO
04:45:00 DREAM JOBS WITH CHRIS HOY : CÔNG VIỆC TRONG MƠ$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: CHRIS HOY
05:10:00 HARD CELL : PIN KHỦNG
05:35:00 GOLD RUSH (S4) : TÌM VÀNG (PHẦN 4)
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S7) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 7)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
07:25:00 TOP HOOKER : THỢ CÂU CÁ ĐỈNH CAO
08:15:00 INVISIBLE KILLERS – Ep1 : SÁT NHÂN VÔ HÌNH
09:05:00 SUPERCAR SUPERBUILD (S2) : SIÊU XE SIÊU CẤU TẠO (PHẦN 2)
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S7) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 7)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
10:45:00 TOP HOOKER : THỢ CÂU CÁ ĐỈNH CAO
11:35:00 INVISIBLE KILLERS – Ep1 : SÁT NHÂN VÔ HÌNH
12:25:00 SUPERCAR SUPERBUILD (S2) : SIÊU XE SIÊU CẤU TẠO (PHẦN 2)
13:15:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 16)
14:05:00 DREAM JOBS WITH CHRIS HOY : CÔNG VIỆC TRONG MƠ$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: CHRIS HOY
14:30:00 HARD CELL : PIN KHỦNG
14:55:00 KINDIG CUSTOMS (S4) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 4)
15:45:00 EXPEDITION TO THE EDGE : HÀNH TRÌNH ĐẾN BẮC CỰC
16:35:00 EXPEDITION TO THE EDGE : HÀNH TRÌNH ĐẾN BẮC CỰC
17:25:00 EXPEDITION TO THE EDGE : HÀNH TRÌNH ĐẾN BẮC CỰC
18:15:00 BEATING COVID-19 EP1 : ĐÁNH BẠI COVID-19
19:10:00 NINJA SHARKS 2: MUTANTS RISING : CÁ MẬP NINJA (PHẦN 2): DỊ NGƯ TRỖI DẬY
20:05:00 FINDING ESCOBAR’S MILLIONS (S2) : ĐI TÌM TIỀN TRIỆU CỦA ESCOBAR (PHẦN 2)
21:00:00 TIFFANY HADDISH DOES SHARK WEEK : TIFFANY HADDISH THAM GIA TUẦN LỄ CÁ MẬP
21:55:00 TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 4)
22:50:00 MYSTERIES OF THE MISSING : BÍ ẨN CỦA VỤ MẤT TÍCH
23:45:00 NINJA SHARKS 2: MUTANTS RISING : CÁ MẬP NINJA (PHẦN 2): DỊ NGƯ TRỖI DẬY
Lịch phát sóng Discovery Channel 27/8/2021