7:58 PM - 18/10/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 27/7/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 27/7/2021

00:35:00 DEADLIEST CATCH (S17) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 17)
01:25:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
02:15:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S6) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 6)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
03:55:00 FISH OR DIE : SỐNG CHẾT CÙNG ĐAM MÊ CÂU CÁ
04:45:00 GOLD RUSH (S2) : TÌM VÀNG (PHẦN 2)
05:35:00 DEADLIEST CATCH (S17) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 17)
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S6) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 6)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
07:25:00 FISH OR DIE : SỐNG CHẾT CÙNG ĐAM MÊ CÂU CÁ
08:15:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) – Ep1 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (P
09:05:00 TBA
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S6) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 6)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
10:45:00 FISH OR DIE : SỐNG CHẾT CÙNG ĐAM MÊ CÂU CÁ
11:35:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) – Ep1 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (P
12:25:00 TBA
13:15:00 DEADLIEST CATCH (S17) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 17)
14:05:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
14:55:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11)
15:45:00 SHARK WEEK – SHAQATTACK : CUỘC TẤN CÔNG CỦA SHAQ
16:35:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
17:25:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
18:15:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) – Ep1 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (P
19:10:00 TBA
20:05:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
20:30:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
21:00:00 DUAL SURVIVAL (S4) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 4)
21:55:00 GOLD RUSH: FREDDY DODGE’S MINE RESCUE : TÌM VÀNG: FREDDY DODGE GIẢI CỨU KHU MỎ
22:50:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S9) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 9)
23:45:00 TBA
Lịch phát sóng Discovery Channel 27/7/2021