5:57 AM - 18/09/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 26/8/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 26/8/2021

00:35:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE: COMEBACK CITY : TỶ PHÚ NGẦM: TRỞ LẠI THÀNH PHỐ
01:25:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE : TỶ PHÚ NGẦM
02:15:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S5) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 5)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S7) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 7)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
03:55:00 NO LIMITS (S2) : PHI GIỚI HẠN (PHẦN 2)
04:20:00 NO LIMITS (S2) : PHI GIỚI HẠN (PHẦN 2)
04:45:00 GOLD RUSH (S4) : TÌM VÀNG (PHẦN 4)
05:35:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE : TỶ PHÚ NGẦM
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S7) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 7)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
07:25:00 NO LIMITS (S2) : PHI GIỚI HẠN (PHẦN 2)
07:50:00 NO LIMITS (S2) : PHI GIỚI HẠN (PHẦN 2)
08:15:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) Ep4 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦ
09:05:00 SUPERCAR SUPERBUILD (S2) : SIÊU XE SIÊU CẤU TẠO (PHẦN 2)
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S7) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 7)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
10:45:00 TOP HOOKER : THỢ CÂU CÁ ĐỈNH CAO
11:35:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) Ep4 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦ
12:25:00 SUPERCAR SUPERBUILD (S2) : SIÊU XE SIÊU CẤU TẠO (PHẦN 2)
13:15:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE: COMEBACK CITY : TỶ PHÚ NGẦM: TRỞ LẠI THÀNH PHỐ
14:05:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE : TỶ PHÚ NGẦM
14:55:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S5) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 5)
15:45:00 GOLD RUSH (S9) : TÌM VÀNG (PHẦN 9)
16:35:00 GOLD RUSH (S9) : TÌM VÀNG (PHẦN 9)
17:25:00 GOLD RUSH (S9) : TÌM VÀNG (PHẦN 9)
18:15:00 INVISIBLE KILLERS – Ep1 : SÁT NHÂN VÔ HÌNH
19:10:00 SHARKADELIC SUMMER 2 : MÙA HÈ CỦA NHỮNG NGƯỜI MÊ CÁ MẬP (PHẦN 2)
20:05:00 AMERICAN TARZAN : TARZAN MỸ
21:00:00 DR. PIMPLE POPPER POPS SHARK WEEK : BÁC SĨ NẶN MỤN KHÁM PHÁ TUẦN LỄ CÁ MẬP
21:55:00 DREAM JOBS WITH CHRIS HOY : CÔNG VIỆC TRONG MƠ$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: CHRIS HOY
22:20:00 HARD CELL : PIN KHỦNG
22:50:00 KINDIG CUSTOMS (S4) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 4)
23:45:00 SHARKADELIC SUMMER 2 : MÙA HÈ CỦA NHỮNG NGƯỜI MÊ CÁ MẬP (PHẦN 2)
Lịch phát sóng Discovery Channel 26/8/2021