3 August, 2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 26/6/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 26/6/2021

00:35:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
01:00:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
01:25:00 DEAD SILENT (S4) : SỰ IM LẶNG CHẾT NGƯỜI (PHẦN 4)
02:15:00 EVIL LIVES HERE (S2) : ÁC QUỶ SỐNG Ở ĐÂY (PHẦN 2)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S5) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 5)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
03:55:00 MYSTERIES OF THE DEEP : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
04:45:00 BERING SEA GOLD (S8) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 8)
05:35:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE: COMEBACK CITY : TỶ PHÚ NGẦM: TRỞ LẠI THÀNH PHỐ
06:35:00 TETHERED : RÀNG BUỘC
07:25:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (SPECIALS) (S3) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER (PHẦN 3) (ĐẶC BIỆT)
08:15:00 DUAL SURVIVAL (S4) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 4)
09:05:00 MYSTERY AT BLIND FROG RANCH : BÍ ẨN Ở TRANG TRẠI ẾCH MÙ
09:55:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S9) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 9)
10:45:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11)
11:35:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
12:00:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
12:25:00 MAN VS BEAR : NGƯỜI ĐỌ VỚI GẤU
13:15:00 TETHERED : RÀNG BUỘC
14:05:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
14:55:00 BERING SEA GOLD (S8) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 8)
15:45:00 STICKER SHOCK : MỨC GIÁ GÂY SỐC
16:35:00 STICKER SHOCK : MỨC GIÁ GÂY SỐC
17:25:00 STICKER SHOCK : MỨC GIÁ GÂY SỐC
18:15:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
18:40:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
19:10:00 MYSTERY AT BLIND FROG RANCH : BÍ ẨN Ở TRANG TRẠI ẾCH MÙ
20:05:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE: COMEBACK CITY : TỶ PHÚ NGẦM: TRỞ LẠI THÀNH PHỐ
21:00:00 MAN VS BEAR : NGƯỜI ĐỌ VỚI GẤU
21:55:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
22:50:00 BERING SEA GOLD (S8) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 8)
23:45:00 DUAL SURVIVAL (S4) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 4)
Lịch phát sóng Discovery Channel 26/6/2021