7:21 PM - 22/09/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 24/8/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 24/8/2021

00:10:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
00:35:00 DEADLIEST CATCH (S17) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 17)
01:25:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
02:15:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
03:55:00 NO LIMITS (S2) : PHI GIỚI HẠN (PHẦN 2)
04:20:00 NO LIMITS (S2) : PHI GIỚI HẠN (PHẦN 2)
04:45:00 GOLD RUSH (S4) : TÌM VÀNG (PHẦN 4)
05:35:00 DEADLIEST CATCH (S17) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 17)
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S7) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 7)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
07:25:00 NO LIMITS (S2) : PHI GIỚI HẠN (PHẦN 2)
07:50:00 NO LIMITS (S2) : PHI GIỚI HẠN (PHẦN 2)
08:15:00 FINDING ESCOBAR’S MILLIONS (S2) 3 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN
09:05:00 SUPERCAR SUPERBUILD (S2) : SIÊU XE SIÊU CẤU TẠO (PHẦN 2)
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S7) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 7)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
10:45:00 NO LIMITS (S2) : PHI GIỚI HẠN (PHẦN 2)
11:10:00 NO LIMITS (S2) : PHI GIỚI HẠN (PHẦN 2)
11:35:00 FINDING ESCOBAR’S MILLIONS (S2) 3 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN
12:25:00 SUPERCAR SUPERBUILD (S2) : SIÊU XE SIÊU CẤU TẠO (PHẦN 2)
13:15:00 DEADLIEST CATCH (S17) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 17)
14:05:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
14:55:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11)
15:45:00 GOLD RUSH (S9) : TÌM VÀNG (PHẦN 9)
16:35:00 GOLD RUSH (S9) : TÌM VÀNG (PHẦN 9)
17:25:00 GOLD RUSH (S9) : TÌM VÀNG (PHẦN 9)
18:15:00 BEATING COVID-19 EP1 : ĐÁNH BẠI COVID-19
19:10:00 AIR JAWS: GOING FOR GOLD : CÁ MẬP NHẢY CAO: TRANH GIẢI VÀNG
20:05:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
21:00:00 EXPEDITION UNKNOWN SHARK TREK : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ: CHUYẾN TÌM KIẾM CÁ MẬP
21:55:00 GOLD RUSH: FREDDY DODGE’S MINE RESCUE : TÌM VÀNG: FREDDY DODGE GIẢI CỨU KHU MỎ
22:50:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S9) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 9)
23:45:00 AIR JAWS: GOING FOR GOLD : CÁ MẬP NHẢY CAO: TRANH GIẢI VÀNG
Lịch phát sóng Discovery Channel 24/8/2021