28 July, 2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 23/6/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 23/6/2021

00:35:00 DUAL SURVIVAL (S4) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 4)
01:25:00 TETHERED : RÀNG BUỘC
02:15:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S9) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 9)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S4) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 4)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
03:55:00 MYSTERIES OF THE DEEP : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
04:45:00 BERING SEA GOLD (S8) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 8)
05:35:00 TETHERED : RÀNG BUỘC
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S4) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 4)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
07:25:00 MYSTERIES OF THE DEEP : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
08:15:00 FAST N’ LOUD (S4) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 4)
09:05:00 KINGS OF THE WILD : NHỮNG VỊ CHÚA TỂ CỦA THIÊN NHIÊN HOANG DÃ
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S4) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 4)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
10:45:00 MYSTERIES OF THE DEEP : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
11:35:00 FAST N’ LOUD (S4) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 4)
12:25:00 KINGS OF THE WILD : NHỮNG VỊ CHÚA TỂ CỦA THIÊN NHIÊN HOANG DÃ
13:15:00 DUAL SURVIVAL (S4) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 4)
14:05:00 TETHERED : RÀNG BUỘC
14:55:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S9) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 9)
15:45:00 STICKER SHOCK : MỨC GIÁ GÂY SỐC
16:35:00 STICKER SHOCK : MỨC GIÁ GÂY SỐC
17:25:00 STICKER SHOCK : MỨC GIÁ GÂY SỐC
18:15:00 FAST N’ LOUD (S4) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 4)
19:10:00 KINGS OF THE WILD : NHỮNG VỊ CHÚA TỂ CỦA THIÊN NHIÊN HOANG DÃ
20:05:00 COOPER’S TREASURE (S2) : KHO BÁU CỦA COOPER (PHẦN 2)
21:00:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE: COMEBACK CITY : TỶ PHÚ NGẦM: TRỞ LẠI THÀNH PHỐ
21:55:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (SPECIALS) (S3) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER (PHẦN 3) (ĐẶC BIỆT)
22:50:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4)
23:45:00 KINGS OF THE WILD : NHỮNG VỊ CHÚA TỂ CỦA THIÊN NHIÊN HOANG DÃ
Lịch phát sóng Discovery Channel 23/6/2021