9:57 PM - 18/10/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 22/7/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 22/7/2021

00:35:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE (S2) : TỶ PHÚ NGẦM (PHẦN 2)
01:25:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE : TỶ PHÚ NGẦM
02:15:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S6) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 6)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S5) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 5)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
03:55:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
04:45:00 GOLD RUSH (S2) : TÌM VÀNG (PHẦN 2)
05:35:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE : TỶ PHÚ NGẦM
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S5) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 5)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
07:25:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
08:15:00 INVISIBLE KILLERS – Ep1 : SÁT NHÂN VÔ HÌNH
09:05:00 MYSTERY AT BLIND FROG RANCH : BÍ ẨN Ở TRANG TRẠI ẾCH MÙ
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S5) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 5)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
10:45:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
11:35:00 INVISIBLE KILLERS – Ep1 : SÁT NHÂN VÔ HÌNH
12:25:00 MYSTERY AT BLIND FROG RANCH : BÍ ẨN Ở TRANG TRẠI ẾCH MÙ
13:15:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE (S2) : TỶ PHÚ NGẦM (PHẦN 2)
14:05:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE : TỶ PHÚ NGẦM
14:55:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S6) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 6)
15:45:00 SHARK WEEK – SHARKADELIC SUMMER : MÙA HÈ DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI MÊ CÁ MẬP
16:35:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
17:25:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
18:15:00 TAIWAN REVEALED : KHÁM PHÁ ĐÀI LOAN
19:10:00 MYSTERY AT BLIND FROG RANCH : BÍ ẨN Ở TRANG TRẠI ẾCH MÙ
20:05:00 MAN VS BEAR : NGƯỜI ĐỌ VỚI GẤU
21:00:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
21:55:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) – Ep3 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (P
22:50:00 KINDIG CUSTOMS (S4) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 4)
23:45:00 MYSTERY AT BLIND FROG RANCH : BÍ ẨN Ở TRANG TRẠI ẾCH MÙ
Lịch phát sóng Discovery Channel 22/7/2021