6:50 AM - 18/09/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 20/8/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 20/8/2021

00:35:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 16)
01:25:00 DREAM JOBS WITH CHRIS HOY : CÔNG VIỆC TRONG MƠ$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: CHRIS HOY
01:50:00 HARD CELL : PIN KHỦNG
02:15:00 KINDIG CUSTOMS (S4) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 4)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S6) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 6)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
03:55:00 NO LIMITS (S2) : PHI GIỚI HẠN (PHẦN 2)
04:20:00 NO LIMITS (S2) : PHI GIỚI HẠN (PHẦN 2)
04:45:00 DREAM JOBS WITH CHRIS HOY : CÔNG VIỆC TRONG MƠ$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: CHRIS HOY
05:10:00 HARD CELL : PIN KHỦNG
05:35:00 GOLD RUSH (S4) : TÌM VÀNG (PHẦN 4)
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S7) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 7)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
07:25:00 NO LIMITS (S2) : PHI GIỚI HẠN (PHẦN 2)
07:50:00 NO LIMITS (S2) : PHI GIỚI HẠN (PHẦN 2)
08:15:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) Ep2 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦ
09:05:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 8)
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S7) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 7)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
10:45:00 NO LIMITS (S2) : PHI GIỚI HẠN (PHẦN 2)
11:10:00 NO LIMITS (S2) : PHI GIỚI HẠN (PHẦN 2)
11:35:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) Ep2 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦ
12:25:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 8)
13:15:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 16)
14:05:00 DREAM JOBS WITH CHRIS HOY : CÔNG VIỆC TRONG MƠ$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: CHRIS HOY
14:30:00 HARD CELL : PIN KHỦNG
14:55:00 KINDIG CUSTOMS (S4) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 4)
15:45:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
16:35:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
17:25:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
18:15:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) Ep2 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦ
19:10:00 SHAQ DOES SHARK WEEK : SHAQ LÀM CHỦ XỊ TUẦN LỄ CÁ MẬP THỨ 30
20:05:00 FINDING ESCOBAR’S MILLIONS (S2) : ĐI TÌM TIỀN TRIỆU CỦA ESCOBAR (PHẦN 2)
21:00:00 DIANA: TRAGEDY OR TREASON? : DIANA: THẢM KỊCH HAY SỰ PHẢN BỘI?
21:55:00 TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 4)
22:50:00 MYSTERIES OF THE MISSING : BÍ ẨN CỦA VỤ MẤT TÍCH
23:45:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 8)
Lịch phát sóng Discovery Channel 20/8/2021