5:53 PM - 22/09/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 19/8/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 19/8/2021

00:35:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE (S2) : TỶ PHÚ NGẦM (PHẦN 2)
01:25:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE : TỶ PHÚ NGẦM
02:15:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S5) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 5)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S6) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 6)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
03:55:00 NO LIMITS (S2) : PHI GIỚI HẠN (PHẦN 2)
04:20:00 NO LIMITS (S2) : PHI GIỚI HẠN (PHẦN 2)
04:45:00 GOLD RUSH (S4) : TÌM VÀNG (PHẦN 4)
05:35:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE : TỶ PHÚ NGẦM
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S6) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 6)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
07:25:00 NO LIMITS (S2) : PHI GIỚI HẠN (PHẦN 2)
07:50:00 NO LIMITS (S2) : PHI GIỚI HẠN (PHẦN 2)
08:15:00 MYSTERIES OF THE DEEP – Ep6 : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
09:05:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 8)
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S6) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 6)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
10:45:00 NO LIMITS (S2) : PHI GIỚI HẠN (PHẦN 2)
11:10:00 NO LIMITS (S2) : PHI GIỚI HẠN (PHẦN 2)
11:35:00 MYSTERIES OF THE DEEP – Ep6 : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
12:25:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 8)
13:15:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE (S2) : TỶ PHÚ NGẦM (PHẦN 2)
14:05:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE : TỶ PHÚ NGẦM
14:55:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S5) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 5)
15:45:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
16:35:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
17:25:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
18:15:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) Ep2 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦ
19:10:00 BEAR VS SHARK : CHÀNG BEAR SO VỚI CÁ MẬP
20:05:00 AMERICAN TARZAN : TARZAN MỸ
21:00:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 16)
21:55:00 DREAM JOBS WITH CHRIS HOY : CÔNG VIỆC TRONG MƠ$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: CHRIS HOY
22:20:00 HARD CELL : PIN KHỦNG
22:50:00 KINDIG CUSTOMS (S4) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 4)
23:45:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 8)
Lịch phát sóng Discovery Channel 19/8/2021