6:53 PM - 22/09/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 16/9/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 16/9/2021

00:35:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE (S2) : TỶ PHÚ NGẦM (PHẦN 2)
02:15:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S5) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 5)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S8) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 8)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
03:55:00 EXPEDITION ASIA WITH RYAN PYLE : THÁM HIỂM CHÂU Á CÙNG RYAN PYLE
04:45:00 GOLD RUSH (S5) : TÌM VÀNG (PHẦN 5)
05:35:00 INVENT IT RICH (S2) : SÁNG CHẾ HỐT BẠC (PHẦN 2)
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S8) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 8)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
07:25:00 EXPEDITION ASIA WITH RYAN PYLE : THÁM HIỂM CHÂU Á CÙNG RYAN PYLE
08:15:00 INVISIBLE KILLERS : SÁT NHÂN VÔ HÌNH
09:05:00 LAST OUTPOST : TIỀN ĐỒN CUỐI CÙNG
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S8) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 8)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
10:45:00 EXPEDITION ASIA WITH RYAN PYLE : THÁM HIỂM CHÂU Á CÙNG RYAN PYLE
11:35:00 INVISIBLE KILLERS : SÁT NHÂN VÔ HÌNH
12:25:00 LAST OUTPOST : TIỀN ĐỒN CUỐI CÙNG
13:15:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE (S2) : TỶ PHÚ NGẦM (PHẦN 2)
14:55:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S5) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 5)
15:45:00 KILLER OUTBREAKS : NHỮNG BỆNH DỊCH CHẾT NGƯỜI
16:35:00 KILLER OUTBREAKS : NHỮNG BỆNH DỊCH CHẾT NGƯỜI
17:25:00 KILLER OUTBREAKS : NHỮNG BỆNH DỊCH CHẾT NGƯỜI
18:15:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) – Ep3 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦ
19:10:00 LAST OUTPOST : TIỀN ĐỒN CUỐI CÙNG
20:05:00 KILLERS OF THE COSMOS : NHỮNG THỨ HỦY DIỆT VŨ TRỤ
21:00:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 16)
21:55:00 MYSTERIES OF THE DEEP – Ep6 : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
22:50:00 KINDIG CUSTOMS (S4) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 4)
23:45:00 LAST OUTPOST : TIỀN ĐỒN CUỐI CÙNG

 

Lịch phát sóng Discovery Channel 16/9/2021