6:27 PM - 22/09/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 15/9/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 15/9/2021

00:35:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S4) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER (PHẦN 4)
01:25:00 DINO HUNTERS : THỢ SĂN KHỦNG LONG
02:15:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (SPECIALS) (S9) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 9) (ĐẶC BIỆT)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S8) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 8)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
03:55:00 ROB RIGGLE: GLOBAL INVESTIGATOR : ROB RIGGLE: NHÀ ĐIỀU TRA TOÀN CẦU
04:45:00 GOLD RUSH (S5) : TÌM VÀNG (PHẦN 5)
05:35:00 DINO HUNTERS : THỢ SĂN KHỦNG LONG
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S8) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 8)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
07:25:00 ROB RIGGLE: GLOBAL INVESTIGATOR : ROB RIGGLE: NHÀ ĐIỀU TRA TOÀN CẦU
08:15:00 BERING SEA GOLD (S10) – Ep4 : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
09:05:00 LAST OUTPOST : TIỀN ĐỒN CUỐI CÙNG
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S8) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 8)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
10:45:00 EXPEDITION ASIA WITH RYAN PYLE : THÁM HIỂM CHÂU Á CÙNG RYAN PYLE
11:35:00 BERING SEA GOLD (S10) – Ep4 : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
12:25:00 LAST OUTPOST : TIỀN ĐỒN CUỐI CÙNG
13:15:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S4) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER (PHẦN 4)
14:05:00 DINO HUNTERS : THỢ SĂN KHỦNG LONG
14:55:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (SPECIALS) (S9) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 9) (ĐẶC BIỆT)
15:45:00 MAN VS. WILD (S5) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 5)
16:35:00 MAN VS. WILD (S5) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 5)
17:25:00 MAN VS. WILD (S5) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 5)
18:15:00 INVISIBLE KILLERS : SÁT NHÂN VÔ HÌNH
19:10:00 LAST OUTPOST : TIỀN ĐỒN CUỐI CÙNG
20:05:00 JUNGLE GOLD : ĐÀO VÀNG TRONG RỪNG
21:00:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE (S2) : TỶ PHÚ NGẦM (PHẦN 2)
22:50:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S5) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 5)
23:45:00 LAST OUTPOST : TIỀN ĐỒN CUỐI CÙNG
Lịch phát sóng Discovery Channel 15/9/2021