11:57 AM - 22/01/2022

Lịch phát sóng Discovery Channel 14/7/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 14/7/2021

00:35:00 DUAL SURVIVAL (S4) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 4)
01:25:00 TETHERED : RÀNG BUỘC
02:15:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S9) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 9)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S5) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 5)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
03:55:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
04:45:00 GOLD RUSH (S2) : TÌM VÀNG (PHẦN 2)
05:35:00 TETHERED : RÀNG BUỘC
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S5) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 5)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
07:25:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
08:15:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) – Ep1 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (P
09:05:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE: COMEBACK CITY : TỶ PHÚ NGẦM: TRỞ LẠI THÀNH PHỐ
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S5) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 5)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
10:45:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
11:35:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) – Ep1 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (P
12:25:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE: COMEBACK CITY : TỶ PHÚ NGẦM: TRỞ LẠI THÀNH PHỐ
13:15:00 DUAL SURVIVAL (S4) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 4)
14:05:00 TETHERED : RÀNG BUỘC
14:55:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S9) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 9)
15:45:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S2) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 2)
16:35:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S2) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 2)
17:25:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S2) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 2)
18:15:00 TAIWAN REVEALED : KHÁM PHÁ ĐÀI LOAN
19:10:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE: COMEBACK CITY : TỶ PHÚ NGẦM: TRỞ LẠI THÀNH PHỐ
20:05:00 COOPER’S TREASURE (S2) : KHO BÁU CỦA COOPER (PHẦN 2)
21:00:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE (S2) : TỶ PHÚ NGẦM (PHẦN 2)
21:55:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE : TỶ PHÚ NGẦM
22:50:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (SPECIALS) (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4) (ĐẶC BIỆT)
23:45:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE: COMEBACK CITY : TỶ PHÚ NGẦM: TRỞ LẠI THÀNH PHỐ
Lịch phát sóng Discovery Channel 14/7/2021