5 August, 2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 1/7/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 1/7/2021

00:35:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE: COMEBACK CITY : TỶ PHÚ NGẦM: TRỞ LẠI THÀNH PHỐ
01:25:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (SPECIALS) (S3) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER (PHẦN 3) (ĐẶC BIỆT)
02:15:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (SPECIALS) (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4) (ĐẶC BIỆT)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S5) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 5)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
03:55:00 MYSTERIES OF THE DEEP : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
04:45:00 BERING SEA GOLD (S9) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 9)
05:35:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (SPECIALS) (S3) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER (PHẦN 3) (ĐẶC BIỆT)
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S5) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 5)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
07:25:00 MYSTERIES OF THE DEEP : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
08:15:00 BEATING COVID-19 EP1 : ĐÁNH BẠI COVID-19
09:05:00 KINDIG CUSTOMS (S7) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 7)
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S5) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 5)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
10:45:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) – Ep1 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (P
11:35:00 BEATING COVID-19 EP1 : ĐÁNH BẠI COVID-19
12:25:00 KINDIG CUSTOMS (S7) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 7)
13:15:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE: COMEBACK CITY : TỶ PHÚ NGẦM: TRỞ LẠI THÀNH PHỐ
14:05:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (SPECIALS) (S3) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER (PHẦN 3) (ĐẶC BIỆT)
14:55:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (SPECIALS) (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4) (ĐẶC BIỆT)
15:45:00 GAME OF PAWNS : TRÒ CHƠI Ở HIỆU CẦM ĐỒ
16:35:00 GAME OF PAWNS : TRÒ CHƠI Ở HIỆU CẦM ĐỒ
17:25:00 CODES AND CONSPIRACIES (S2) : MẬT MÃ VÀ ÂM MƯU (PHẦN 2)
18:15:00 BEATING COVID-19 EP1 : ĐÁNH BẠI COVID-19
19:10:00 KINDIG CUSTOMS (S7) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 7)
20:05:00 MAN VS BEAR : NGƯỜI ĐỌ VỚI GẤU
21:00:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
21:55:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) – Ep2 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (P
22:50:00 GARAGE REHAB : KHÔI PHỤC XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ
23:45:00 KINDIG CUSTOMS (S7) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 7)
Lịch phát sóng Discovery Channel 1/7/2021