8:38 PM - 18/10/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 1/10/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 1/10/2021

00:35:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S4) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER (PHẦN 4)
01:25:00 GOLD RUSH: FREDDY DODGE’S MINE RESCUE : TÌM VÀNG: FREDDY DODGE GIẢI CỨU KHU MỎ
02:15:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S9) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 9)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S7) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 7)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
03:55:00 TOP HOOKER : THỢ CÂU CÁ ĐỈNH CAO
04:45:00 GOLD RUSH (S4) : TÌM VÀNG (PHẦN 4)
05:35:00 GOLD RUSH: FREDDY DODGE’S MINE RESCUE : TÌM VÀNG: FREDDY DODGE GIẢI CỨU KHU MỎ
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S7) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 7)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
07:25:00 TOP HOOKER : THỢ CÂU CÁ ĐỈNH CAO
08:15:00 MYSTERIES OF THE DEEP – Ep6 : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
09:05:00 MYSTERY OF THE BLACK DEMON SHARK : BÍ ẨN VỀ CÁ MẬP QUỶ ĐEN
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S7) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 7)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
10:45:00 TOP HOOKER : THỢ CÂU CÁ ĐỈNH CAO
11:35:00 MYSTERIES OF THE DEEP – Ep6 : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
12:25:00 MYSTERY OF THE BLACK DEMON SHARK : BÍ ẨN VỀ CÁ MẬP QUỶ ĐEN
13:15:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S4) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER (PHẦN 4)
14:05:00 GOLD RUSH: FREDDY DODGE’S MINE RESCUE : TÌM VÀNG: FREDDY DODGE GIẢI CỨU KHU MỎ
14:55:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S9) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 9)
15:45:00 MAN VS. WILD : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
16:35:00 MAN VS. WILD : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
17:25:00 MAN VS. WILD : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
18:15:00 TRUTH BEHIND THE MOON LANDING – Ep2 : SỰ THẬT VỀ VIỆC ĐÁP XUỐNG MẶT TRĂNG
19:10:00 MYSTERY OF THE BLACK DEMON SHARK : BÍ ẨN VỀ CÁ MẬP QUỶ ĐEN
20:05:00 JUNGLE GOLD : ĐÀO VÀNG TRONG RỪNG
21:00:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE (S2) : TỶ PHÚ NGẦM (PHẦN 2)
22:50:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S5) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 5)
23:45:00 MYSTERY OF THE BLACK DEMON SHARK : BÍ ẨN VỀ CÁ MẬP QUỶ ĐEN
Lịch phát sóng Discovery Channel 1/10/2021