nGày 22/10/2019

Lịch phát sóng Discovery 9/3/2019

Lịch phát sóng Discovery 9/3/2019
00:35:00HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
01:00:00HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
01:25:00IMPOSSIBLE ENGINEERING (S4) : GIẢI PHÁP KỸ THUẬT BẤT KHẢ THI (PHẦN 4)
02:15:00HITLER : SA CƠ
03:05:00HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
03:30:00HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
03:55:00TREEHOUSE MASTERS : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY
04:45:00MAROONED WITH ED STAFFORD (S2) : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD (PHẦN 2)
05:35:00IMPOSSIBLE BUILDS : NHỮNG CÔNG TRÌNH BẤT KHẢ THI
06:35:00HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
07:00:00HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
07:25:00IMPOSSIBLE ENGINEERING (S4) : GIẢI PHÁP KỸ THUẬT BẤT KHẢ THI (PHẦN 4)
08:15:00JEREMY WADE’S MIGHTY RIVERS : NHỮNG CON SÔNG HÙNG VĨ DẪN CHƯƠNG TRÌNH: JEREMY WADE
09:05:00MASTER OF ARMS : BẬC THẦY VỀ VŨ KHÍ
09:55:00IMPOSSIBLE BUILDS : NHỮNG CÔNG TRÌNH BẤT KHẢ THI
10:45:00GOLD RUSH (S9) : TÌM VÀNG (PHẦN 9)
11:35:00JEREMY WADE’S MIGHTY RIVERS : NHỮNG CON SÔNG HÙNG VĨ DẪN CHƯƠNG TRÌNH: JEREMY WADE
12:25:00SPEED IS THE NEW BLACK (S2) : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI (PHẦN 2)
13:15:00NAKED AND AFRAID XL (S3) : TRẦN TRỤI VÀ SỢ HÃI XL (PHẦN 3)
14:05:00YOU HAVE BEEN WARNED (S5) : BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO (PHẦN 5)
14:55:00MYTHBUSTERS JR. : ĐỘI KHÁM PHÁ BÍ ẨN NHÍ
15:45:00CAPTURING OSWALD : BẮT GIỮ OSWALD
16:35:00MARRIED WITH SECRETS : KẾT HÔN VỚI BÍ MẬT
17:25:00STREET OUTLAWS: NEW ORLEANS : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: NEW ORLEANS
18:15:00HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
18:40:00HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
19:10:00IMPOSSIBLE ENGINEERING (S4) : GIẢI PHÁP KỸ THUẬT BẤT KHẢ THI (PHẦN 4)
20:05:00HITLER : SA CƠ
21:00:00TREASURE QUEST: SNAKE ISLAND : SĂN LÙNG KHO BÁU: ĐẢO RẮN
21:55:00GOLD RUSH (S9) : TÌM VÀNG (PHẦN 9)
22:50:00MYTHBUSTERS JR. : ĐỘI KHÁM PHÁ BÍ ẨN NHÍ
23:45:00MARRIED WITH SECRETS : KẾT HÔN VỚI BÍ MẬT
Lịch phát sóng Discovery 9/3/2019