nGày 22/03/2019

Lịch phát sóng Discovery 9/11/2018

Lịch phát sóng Discovery 9/11/2018
 • 00:40:00WHEELER DEALERS S(14) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 14)
 • 01:35:00SUV SUPERBUILD : CHẾ TẠO CHIẾC SUV ĐỈNH CAO
 • 02:30:00STREET OUTLAWS: MEMPHIS : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: MEMPHIS
 • 03:25:00GOLD RUSH S(2) : TÌM VÀNG (PHẦN 2)
 • 04:20:00MAN VS. WILD S(2) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 2)
 • 05:15:00HARD TO KILL : NGOAN CƯỜNG
 • 06:15:00GOLD RUSH S(2) : TÌM VÀNG (PHẦN 2)
 • 07:15:00MAN VS. WILD S(2) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 2)
 • 08:10:00HARD TO KILL : NGOAN CƯỜNG
 • 09:05:00HOW DO THEY DO IT? S(13) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 13)
 • 09:30:00HOW IT’S MADE S(15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
 • 10:00:00GOLD RUSH S(2) : TÌM VÀNG (PHẦN 2)
 • 10:55:00MAN VS. WILD S(2) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 2)
 • 11:50:00HARD TO KILL : NGOAN CƯỜNG
 • 12:45:00HOW DO THEY DO IT? S(13) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 13)
 • 13:10:00HOW IT’S MADE S(15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
 • 13:40:00GOLD RUSH S(2) : TÌM VÀNG (PHẦN 2)
 • 14:35:00WHEELER DEALERS S(14) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 14)
 • 15:30:00SUV SUPERBUILD : CHẾ TẠO CHIẾC SUV ĐỈNH CAO
 • 16:25:00STREET OUTLAWS: MEMPHIS : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: MEMPHIS
 • 17:20:00HOW DO THEY DO IT? S(13) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 13)
 • 17:45:00HOW IT’S MADE S(15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
 • 18:15:00GOLD RUSH S(2) : TÌM VÀNG (PHẦN 2)
 • 19:10:00MAN VS. WILD S(2) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 2)
 • 20:05:00HARD TO KILL : NGOAN CƯỜNG
 • 21:00:00HOW IT’S MADE S(13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 13)
 • 21:25:00HOW IT’S MADE S(13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 13)
 • 21:55:00HOW CHINA WORKS S(2) : BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG CỦA TRUNG QUỐC (PHẦN 2)
 • 22:50:00NASA’S UNEXPLAINED FILES S(2) : HỒ SƠ BÍ ẨN CỦA NASA (PHẦN 2)
 • 23:45:00I’D KILL FOR YOU S(2) : GIẾT NGƯỜI VÌ TÌNH NHÂN (PHẦN 2)
Lịch phát sóng Discovery 9/11/2018