nGày 20/03/2019

Lịch phát sóng Discovery 8/5/2018

Lịch phát sóng Discovery 8/5/2018

00:00 DEADLY AFFAIRS (S2)

00:40 COOPERS TREASURE : KHO BÁU CỦA COOPER

01:35 GOLD RUSH (S8) : TÌM VÀNG (PHẦN 8)

02:30 TESLAS DEATH RAY : A MURDER DECLASSIFIED

03:25 HOW DO THEY DO IT? (S5) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 5)

03:50 HOW ITS MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)

04:20 SUPERCAR SUPERBUILD (S2) : SIÊU XE SIÊU CẤU TẠO (PHẦN 2)

05:15 FAST N LOUD (S4) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 4)

06:15 SPEED IS THE NEW BLACK : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI

07:15 WIDE OPEN SPACES : ALASKA : NHỮNG KHÔNG GIAN RỘNG MỞ : ALASKA

08:10 ALASKAN BUSH PEOPLE : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA

09:05 TESLAS DEATH RAY : A MURDER DECLASSIFIED

10:00 HOW DO THEY DO IT? (S5) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 5)

10:25 HOW ITS MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)

10:55 COOPERS TREASURE : KHO BÁU CỦA COOPER

11:50 HOW THINGS WORK : CÁCH THỨC VẬN HÀNH

12:45 DEADLY AFFAIRS (S2)

13:40 HOW DO THEY DO IT? (S5) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 5)

14:05 HOW ITS MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)

14:35 SUPERCAR SUPERBUILD (S2) : SIÊU XE SIÊU CẤU TẠO (PHẦN 2)

15:30 HOW THINGS WORK : CÁCH THỨC VẬN HÀNH

16:25 COOPERS TREASURE : KHO BÁU CỦA COOPER

17:20 HOW DO THEY DO IT? (S5) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 5)

17:45 HOW ITS MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)

18:15 STREET OUTLAWS : NHỮNG TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ

19:10 HOW THINGS WORK : CÁCH THỨC VẬN HÀNH

20:05 SPEED IS THE NEW BLACK : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI

21:00 STUPID MAN SMART PHONE : KHI NGƯỜI NGỐC DÙNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH

21:55 THE WHEEL : BÁNH XE VẬN MỆNH

22:50 AGAINST THE ODDS (S2) : LẬT NGƯỢC THẾ CỜ (PHẦN 2)

23:45 DEADLY AFFAIRS (S2)

Lịch phát sóng Discovery 8/5/2018