nGày 26/03/2019

Lịch phát sóng Discovery 8/11/2018

Lịch phát sóng Discovery 8/11/2018
 • 00:40:00YOU HAVE BEEN WARNED S(6) : BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO (PHẦN 6)
 • 01:35:00FUTURESCAPE WITH JAMES WOODS : LỐI THOÁT CHO TƯƠNG LAI CÙNG JAMES WOODS
 • 02:30:00WORLD’S TOP : NHỮNG CÔNG TRÌNH HÀNG ĐẦU THẾ GiỚI
 • 03:25:00GOLD RUSH S(2) : TÌM VÀNG (PHẦN 2)
 • 04:20:00MAN VS. WILD S(2) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 2)
 • 05:15:00HARD TO KILL : NGOAN CƯỜNG
 • 06:15:00GOLD RUSH S(2) : TÌM VÀNG (PHẦN 2)
 • 07:15:00MAN VS. WILD S(2) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 2)
 • 08:10:00HARD TO KILL : NGOAN CƯỜNG
 • 09:05:00HOW DO THEY DO IT? S(13) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 13)
 • 09:30:00HOW IT’S MADE S(15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
 • 10:00:00GOLD RUSH S(2) : TÌM VÀNG (PHẦN 2)
 • 10:55:00MAN VS. WILD S(2) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 2)
 • 11:50:00HARD TO KILL : NGOAN CƯỜNG
 • 12:45:00HOW DO THEY DO IT? S(13) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 13)
 • 13:10:00HOW IT’S MADE S(15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
 • 13:40:00GOLD RUSH S(2) : TÌM VÀNG (PHẦN 2)
 • 14:35:00YOU HAVE BEEN WARNED S(6) : BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO (PHẦN 6)
 • 15:30:00FUTURESCAPE WITH JAMES WOODS : LỐI THOÁT CHO TƯƠNG LAI CÙNG JAMES WOODS
 • 16:25:00WORLD’S TOP : NHỮNG CÔNG TRÌNH HÀNG ĐẦU THẾ GiỚI
 • 17:20:00HOW DO THEY DO IT? S(13) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 13)
 • 17:45:00HOW IT’S MADE S(15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
 • 18:15:00GOLD RUSH S(2) : TÌM VÀNG (PHẦN 2)
 • 19:10:00MAN VS. WILD S(2) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 2)
 • 20:05:00HARD TO KILL : NGOAN CƯỜNG
 • 21:00:00WHEELER DEALERS S(14) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 14)
 • 21:55:00SUV SUPERBUILD : CHẾ TẠO CHIẾC SUV ĐỈNH CAO
 • 22:50:00STREET OUTLAWS: MEMPHIS : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: MEMPHIS
 • 23:45:00I’D KILL FOR YOU S(2) : GIẾT NGƯỜI VÌ TÌNH NHÂN (PHẦN 2)
Lịch phát sóng Discovery 8/11/2018