2 March, 2021

Lịch phát sóng Discovery 8/1/2021

Lịch phát sóng Discovery 8/1/2021

00:35:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
01:25:00 FAST N’ LOUD (S6) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 6)
02:15:00 STREET OUTLAWS: MEMPHIS (S2) : CÁC TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: MEMPHIS (PHẦN 2)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S16) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 16)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
03:55:00 DUAL SURVIVAL (S2) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 2)
04:45:00 STREET OUTLAWS: NO PREP KINGS : CÁC TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: NHỮNG ÔNG HOÀNG TRÊN ĐƯỜNG ĐUA THÔ
05:35:00 FAST N’ LOUD (S6) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 6)
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S16) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 16)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
07:25:00 DUAL SURVIVAL (S2) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 2)
08:15:00 STREET OUTLAWS: NO PREP KINGS : CÁC TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: NHỮNG ÔNG HOÀNG TRÊN ĐƯỜNG ĐUA THÔ
09:05:00 EXPEDITION TO THE EDGE : HÀNH TRÌNH ĐẾN BẮC CỰC
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S16) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 16)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
10:45:00 DUAL SURVIVAL (S2) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 2)
11:35:00 STREET OUTLAWS: NO PREP KINGS : CÁC TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: NHỮNG ÔNG HOÀNG TRÊN ĐƯỜNG ĐUA THÔ
12:25:00 EXPEDITION TO THE EDGE : HÀNH TRÌNH ĐẾN BẮC CỰC
13:15:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
14:05:00 FAST N’ LOUD (S6) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 6)
14:55:00 STREET OUTLAWS: MEMPHIS (S2) : CÁC TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: MEMPHIS (PHẦN 2)
15:45:00 TETHERED : RÀNG BUỘC
16:35:00 TETHERED : RÀNG BUỘC
17:25:00 TETHERED : RÀNG BUỘC
18:15:00 STREET OUTLAWS: NO PREP KINGS : CÁC TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: NHỮNG ÔNG HOÀNG TRÊN ĐƯỜNG ĐUA THÔ
19:10:00 EXPEDITION TO THE EDGE : HÀNH TRÌNH ĐẾN BẮC CỰC
20:05:00 JAMES PATTERSON’S MURDER IS FOREVER : NHỮNG VỤ ÁN MẠNG KHÔNG HỒI KẾT CỦA JAMES PATTERSON
21:00:00 TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
21:55:00 JUNGLE GOLD : ĐÀO VÀNG TRONG RỪNG
22:50:00 THE PERFECT MURDER (S5) : VỤ GIẾT NGƯỜI HOÀN HẢO (PHẦN 5)
23:45:00 EXPEDITION TO THE EDGE : HÀNH TRÌNH ĐẾN BẮC CỰC
Lịch phát sóng Discovery 8/1/2021